Ontwikkelingsstoornis kaak

Mensen met een ontwikkelingsstoornis of groeistoornis van de onder- en/of bovenkaak kunnen terecht op de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (MKA) in het UZA voor kaakchirurgie (of orthognatische chirurgie).

Bij kaakchirurgie bestaat de behandeling uit een combinatie van orthodontie (een specialisme in de tandheelkunde dat de stand van de tanden optimaliseert) en chirurgie.

Symptomen van een ontwikkelingsstoornis van de kaak

Bij een onregelmatige kaak- en tandstand kunnen de normale kaakfuncties in het gedrang komen. De meest voorkomende klachten zijn:

  • pijn in de kaken, kaakgewrichten en tanden
  • moeilijk kunnen kauwen
  • moeilijkheden om de mondhygiëne op peil te houden (borstelen, flossen is moeilijk) met alle bijhorende gevolgen
  • voortijdig tandverlies door overbelasting
  • vernauwde bovenste luchtweg met snurken, sliklast en spraakproblemen als gevolg

Behandeling van een ontwikkelingsstoornis van de kaak

Kaakchirurgie verbetert deze klachten zodat de kauwfunctie op lange termijn bewaard kan blijven. Aangezien het beter is deze klachten te voorkomen, wordt er bij een onregelmatige kaakstand reeds op jonge leeftijd aangeraden een orthodontische behandeling te starten. 

   

Laatst aangepast: 19 november 2021