Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Ontwikkelings- en leerstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen zijn een heel breed begrip en kan verschillende problemen omvatten zoals gehoorproblemen, mentale handicap, vertraagde spraak- en taalontwikkeling, vertraagde (psycho)motorische ontwikkeling, schoolrijpheidsproblemen, leerproblemen en problemen met aandacht en concentratie.

Oorzaken van ontwikkelings- en leerstoornissen

Het is niet altijd mogelijk om een oorzaak te vinden waarom een kind trager ontwikkelt. Allerhande factoren kunnen aan de basis liggen zoals erfelijke factoren, medische factoren (bv langdurige ziekte of een syndroom), omgevingsfactoren , opvoedingsfactoren of een combinatie hiervan.

Symptomen van ontwikkelings- en leerstoornissen

Meestal worden kinderen naar ons doorverwezen omdat het moeilijk gaat op school. Dit kan zich uiten in het slecht op gang komen van de taalontwikkeling, problemen met rekenen, lezen of schrijven, verminderde aandacht en concentratie, problemen met fijne of grove motoriek enz…

Onderzoeken van ontwikkelings- en leerstoornissen

Bij de eerste afspraak bekijkt de psychologe samen met u wat het probleem is, stelt vragen over de ontwikkeling van uw kind en bekijkt welke onderzoeken al gebeurden en nog moeten gebeuren. De maatschappelijk werker brengt samen met u de terugbetaling van de onderzoeken in orde. De revalidatiearts vraagt u meer informatie over de medische toestand van uw kind en voert eventueel een aantal onderzoeken uit. De revalidatiearts laat ook een gehoortest uitvoeren. Indien nodig, wordt u doorverwezen naar andere diensten zoals neurologie, oogheelkunde en medische genetica.

Behandeling van ontwikkelings- en leerstoornissen

Na het multidisciplinair onderzoek en bespreking op de teamvergadering, bespreekt de psychologe de resultaten met u en geeft u advies. Als verdere begeleiding nodig is, bekijkt u samen waar dat kan (binnen of buiten het UZA).

Deze informatie werd laatst aangepast op donderdag 17 augustus 2017 - 16:08
Auteur(s): Team