Ontwikkelings- en leerstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen zijn een heel breed begrip en kan verschillende problemen omvatten, zoals:

 • gehoorproblemen
 • mentale beperking
 • vertraagde spraak- en taalontwikkeling
 • vertraagde (psycho)motorische ontwikkeling
 • schoolrijpheidsproblemen
 • leerproblemen
 • problemen met aandacht en concentratie
 • ...
 

Let op: aanmeldingsstop voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen van 1/1/2024 tot 1/1/2026.

Wat zijn de oorzaken van ontwikkelings- en leerstoornissen?

Het is niet altijd mogelijk om een oorzaak te vinden waarom een kind trager ontwikkelt. Allerhande factoren kunnen aan de basis liggen, zoals:

 • erfelijke factoren
 • medische factoren (bv langdurige ziekte of een syndroom)
 • omgevingsfactoren
 • opvoedingsfactoren
 • een combinatie van bovenstaande

Wat zijn de symptomen?

Meestal worden kinderen naar ons doorverwezen omdat het moeilijk gaat op school. Dit kan zich uiten in:

 • het slecht op gang komen van de taalontwikkeling
 • problemen met rekenen, lezen of schrijven
 • verminderde aandacht en concentratie
 • problemen met fijne of grove motoriek
 • ...

Hoe worden ontwikkelings- en leerstoornissen behandeld en begeleid?

Voor de behandeling en begeleiding van ontwikkelings- en leerstoornissen kunt u in het UZA terecht in het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen, bij een gespecialiseerd team van revalidatieartsen, audiologen, logopedisten, psychomotorisch therapeuten en kinesitherapeuten. Indien nodig winnen we bijkomend advies in bij andere diensten, zoals neurologie, oogheelkunde en medische genetica. De psychologe en maatschappelijk werker staan ook steeds klaar om u, uw kind en/of uw familie op te vangen en te begeleiden.  

begeleiding op uw maat

Intakegesprek en onderzoeken

Bij de eerste afspraak gaat u samen met uw kind langs bij drie personen:

De psychologe of psychologisch consulent:

 • bekijkt samen met u wat het probleem is.
 • stelt vragen over de ontwikkeling van uw kind.
 • bekijkt welke onderzoeken eventueel eerder gebeurden.
   

Aan de hand van deze informatie en uw gegevens wordt beslist welke onderzoeken er gepland worden.

De maatschappelijk werker:

 • brengt met u de terugbetaling van de onderzoeken in orde.

We kunnen geen terugbetaling aanvragen als u geen verwijsbrief van de arts bijheeft. Deze verwijsbrief moet vermelden dat een multidisciplinair onderzoek noodzakelijk is en moet een duidelijke omschrijving van de problematiek bevatten.

De revalidatiearts:

 • bevraagt de medische toestand van uw kind.
 • voert eventueel een aantal onderzoeken en een gehoortest uit.

Vervolgens worden de afspraken voor de onderzoeken gemaakt worden. Hierbij moeten de kinderen meestal verschillende keren terugkomen in de daaropvolgende weken.

Indien nodig, wordt u doorverwezen naar andere diensten zoals neurologieoogheelkunde en medische genetica.

Advies en verdere begeleiding

Na het multidisciplinair onderzoek en bespreking op de teamvergadering, bespreken we resultaten met u en krijgt u advies op maat. Als verdere begeleiding nodig is, bekijken we samen met u waar dat kan (binnen of buiten het UZA).

Meer info en contact

Neem contact op met het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen via

> E-mail: sigrid [dot] blanckaert [at] uza [dot] be
 
Aanmeldingsstop voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen van 1/1/2024 tot 1/1/2026.
Laatst aangepast: 12 januari 2024