Onderzoek endocrinologie

De meeste onderzoeken gebeuren ambulant. In specifieke gevallen wordt soms een opname aanbevolen.

Bloedonderzoek

De meeste onderzoeken zijn gebaseerd op een bloedonderzoek. Daarbij worden de hormonenspiegels in het bloed nagegaan.

Bijkomend onderzoek

U wordt binnen het UZA doorverwezen naar de diensten medische beeldvorming (o.a. voor een isotopenscan, CT-scan en MRI-scan). Voor onderzoek naar de schildklier, wordt u specifiek doorverwezen voor een schildklierscan.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Er wordt u op voorhand verteld of u al dan niet nuchter moet zijn en of u al dan niet uw medicatie mag innemen.
  • Gemakkelijke kleding dragen, vergemakkelijkt de bloedafname.

De resultaten

Afhankelijk van het type bloedtest zijn deze soms al na enkele dagen bekend, soms pas na enkele weken. Ze worden met u besproken tijdens een tevoren vastgelegde raadpleging. Vervolgens sturen we de resultaten door naar uw huisarts.

Laatst aangepast: 18 november 2021