Notenkrakersyndroom

Nutcracker syndrome; Left renal vein entrapment syndrome; Entrapment syndroom van de linker niervene

Wat is het notenkrakersyndroom?

Bij het notenkrakersyndroom zit de ader van de linkernier (linker niervene) geplet tussen de aorta en een slagaderlijke zijtak (de arteria mesenterica superior). Dit is vergelijkbaar met een noot tussen de 2 benen van de notenkraker, vandaar de naam.

Het notenkrakersyndroom is een aangeboren vaatafwijking. Patiënten kunnen zich op eender welke leeftijd melden, maar de prevalentie piekt vooral rond de 20 jaar. Dat komt waarschijnlijk door de snelle lengtetoename in de puberteit waardoor de vernauwing van de aortomesenterische hoek toeneemt.

 
Bron: Mayo, 2012

Wat zijn de symptomen?

Bij het notenkrakersyndroom is er sprake van een aspecifiek klachtenpatroon. Er is dan vaak geen duidelijke aanwijsbare oorzaak voor de klachten te vinden.

  • 40% van de patiënten heeft last van onverklaarde hematurie (bloed in de urine)
  • Achteruitgang nierfunctie
  • Pijn

Hoe wordt het notenkrakersyndroom vastgesteld (diagnose) en behandeld?

Diagnose en behandeling

Diagnose

Duplexonderzoek wordt als eerste diagnostische tool aangeraden gezien de relatief hoge sensitiviteit (69-90%) en specificiteit (89-100%).

Indien duplexonderzoek geen diagnostische zekerheid kan bieden, is axiale beeldvorming met CT-angio of MR-angio aangewezen.

Als ook hierna de diagnose onduidelijk blijft, kan een invasieve flebografie met meten van de drukgradiënt tussen vena cava inferior en linker niervene uitsluitsel brengen.

Behandeling

De behandeling van notenkrakersyndroom blijft wat controversieel.

Conservatieve behandeling

Bij patiënten met milde klachten wordt een conservatieve behandeling (geen chirurgie) aangemoedigd, zeker bij jonge patiënten. Het is aangetoond dat gecontroleerde gewichtstoename bij groeiende jongeren de klachten bij 75% van de patiënten doet verdwijnen na 24 maanden. Door het toegenomen retroperitoneale vet is er een daling van de compressie die ook de veneuze hypertensie en begeleidende symptomen oplost.

Chirurgie

Chirurgie is enkel aangewezen bij aanhoudende symptomen na conservatieve behandeling of bij objectieve vaststellingen. Het plaatsen van een stent lijkt een gemakkelijke oplossing, maar is eigenlijk geen goede oplossing bij een compressiesyndroom zoals het notenkrakensyndroom. De optimale chirurgische behandeling zal besproken worden door de chirurg met u éénmaal de indicatie tot chirurgische behandeling gesteld is.

 

Laatst aangepast: 04 Mei 2022