Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Neusverstopping

Neusverstopping (neusobstructie)

Neusverstopping of neusobstructie of een “verstopte neus” is een veelvoorkomend symptoom en kan de levenskwaliteit negatief beïnvloeden. De patiënt heeft het gevoel dat er onvoldoende lucht door de neus komt.

Oorzaken van neusverstopping

Neusverstopping kan veroorzaakt worden door anatomische afwijkingen, zoals een scheefstand van het neustussenschot (“septumdeviatie”), of door allergie (“allergische rhinitis”) of een combinatie van beide. Andere redenen voor neusobstructie zijn infecties, zoals een onderliggende sinusitis, polyposis nasi, niet-allergische rhinitis, neustumoren …

Onderzoeken van neusverstopping

De NKO-arts vraagt eerst grondig naar de karakteristieken van de klacht over de neusverstopping. Een volledig NKO klinisch onderzoek, met inbegrip van een endoscopie van de neus, wordt uitgevoerd. De doorgankelijkheid van de neus wordt op de raadpleging objectief geëvalueerd door o.a. rhinomanometrie en akoestische rhinometrie, waarbij de neusweerstand gemeten wordt. Bij vermoeden van een onderliggende allergie kan de NKO-arts ook allergietesten uitvoeren. Een CT-scan van de neus en de neusbijholten (“CT sinussen”) kan bijkomende informatie geven over de anatomie en eventueel onderliggende sinusitis.

Behandeling van neusverstopping

Eenmaal de diagnose is gesteld, kan een specifieke behandeling voorgesteld worden: medicatie of een ingreep aan de neus. Een uitgesproken afwijking van het neustussenschot kan bijvoorbeeld behandeld worden met een neustussenschotcorrectie of  'septoplastie'. Bij opzetting van de neusschelpen, in het kader van allergische of niet-allergische rhinitis, waar medicatie onvoldoende effect heeft, kan overwogen worden de neusschelpen te verkleinen bijvoorbeeld met radiofrequentietechniek.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 07 maart 2018 - 15:03
Auteur(s): Team