Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Neusbloedingen

60% van de mensen krijgt ooit wel eens een neusbloeding. Deze bloedneus kunt u gewoon zelf stelpen, met heel eenvoudige maatregelen. Bij ongeveer 6% is tussenkomst van een arts vereist. De oorsprong van de neusbloeding kan zich voor- of achteraan in de neus bevinden. Een voorste neusbloeding ontstaat vanuit een kluwen van kleine bloedvaatjes die zich vooraan op het neustussenschot bevinden. Een achterste neusbloeding ontstaat vanuit bloedvaten die zich meer achteraan of in het dak van de neusholte bevinden.

Oorzaken van neusbloedingen

In de meeste gevallen hebben neusbloedingen geen specifieke oorzaak. Ze komen wel vaker voor in de winter, door verkoudheden en temperatuurschommelingen. Daarnaast zijn er ook de specifieke oorzaken: neustrauma, krabletsels en algemene aandoeningen die een verhoogd bloedingsrisico met zich meebrengen (stoornissen in de bloedstolling, gebruik van bloedverdunners…). Zeldzame oorzaken zijn (goed- of kwaadaardige) tumoren van neus of sinussen. Ouderen zijn blootgesteld aan meer risicofactoren voor neusbloeding: hoge bloeddruk, inname van bloedverdunners en arteriosclerose.

Onderzoeken van neusbloedingen

Soms is een neusbloeding een uiting van een ernstige onderliggende aandoening, zoals tumor in de neus. Daarom is, vooral als u vaak of zeer ernstige neusbloedingen hebt, een grondig onderzoek met beeldvorming noodzakelijk.

Behandeling van neusbloedingen

Bij een bloedneus moet je het hoofd niet achteruit houden, zoals heel vaak wordt gedacht, maar naar voren buigen. Als je het hoofd in de nek legt, líjkt het wel of de bloeding ophoudt, maar dat is niet altijd zo. Vaak gaat ze inwendig verder: je krijgt dus een valse indruk van verbetering. Als het bloed terugloopt naar je keelholte en je slikt het in, kan je bovendien misselijk worden.

De enige goede methode om een bloedneus te stoppen is je hoofd voorover buigen en je neus stevig snuiten, neusgat per neusgat. Het lijkt dan wel even of de bloeding erger wordt, maar het is de beste manier om een eventuele bloedklonter uit je neus te verwijderen. De meeste bloedingen hebben hun oorsprong op een plek vooraan op het tussenschot van de neus, de zogenaamde plexus van Kiesselbach. Dit is het lagere deel van de neus en het deel rond de neusgaten, dat een kraakbenige onderstructuur heeft en dus beweegt bij heen en weer wrikken. Lokale druk op die plaats kan helpen om de bloeding te stoppen. Je kan met je vingers dit kraakbenige, soepele deel van je neus toeknijpen, of, beter nog, een koude doek gebruiken. Kou zorgt immers voor samentrekking van de bloedvaatjes, waardoor je minder hevig gaat bloeden.

Je blijft best rustig rechtop zitten - als je ligt blijft de druk in je bloedvaten hoger - met de nadruk op 'rustig'. Veel mensen reageren immers paniekerig op een neusbloeding en verhogen daardoor onbewust hun bloeddruk en hartslag, en daarmee de felheid van de bloeding. Kalm blijven en vijf tot tien minuten aan een stuk blijven knijpen is dus de kernboodschap.

Bloedstelpende of hemostatische watten, die je bij de apotheker koopt, zijn een goede eerste hulp. Breng ze in het bloedende neusgat aan, als het kan een tweetal centimeter diep. Het contact van dit materiaal met bloed bevordert de vorming van stolsel, de druk van de wattenprop op de bloedingsplaats stelpt de bloeding, net zoals de drukkende vingers. Allerlei ander materiaal, inclusief gaasjes of gewone watten, in de neus aanbrengen, is soms nadelig omdat niet alles even zacht of geschikt is: je kan het slijmvlies in de neus beschadigen en nog meer bloeding veroorzaken. Zacht te werk gaan, dus! Vergeet niet dat alles wat je in je neus propt er ooit ook weer uit moet.

Tenslotte is het ook goed om te weten dat sommige neusbloedingen (zo'n 10% van de gevallen) niet zo makkelijk met drukken te stelpen zijn, met name als de bloedingsplaats achter in de neus zit: het inwendige van je neus reikt een heel stuk verder naar achter in je aangezichtsschedel dan je zou verwachten. medicatie nemen, zijn soms moeilijker te stelpen.

Verliest u bij een neusbloeding een grote hoeveelheid bloed, of hebt u een achterste neusbloeding? Dan moet u langsgaan bij de NKO-arts. Meestal probeert deze met drukverband in de neus (tampon of ballon) de bloeding te stelpen. Als ook dit niet lukt, is een chirurgische ingreep nodig om het bloedvat met een vaatclip af te sluiten. Een andere mogelijkheid is dat de radioloog eerst het bloedende vat in beeld brengt (angiografie) en daarna het bloedvat tracht te blokkeren (embolisatie), zodat er geen bloed meer kan doorstromen.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 07 maart 2018 - 15:03
Auteur(s): Team