Neusbloedingen

60% van de mensen krijgt ooit wel eens een neusbloeding. Deze bloedneus kunt u meestal gewoon zelf stelpen, met heel eenvoudige maatregelen. Bij ongeveer 6% is tussenkomst van een arts vereist. 

De oorsprong van de neusbloeding kan zich voor- of achteraan in de neus bevinden.

  • Een voorste neusbloeding ontstaat vanuit een kluwen van kleine bloedvaatjes die zich vooraan op het neustussenschot bevinden. 
  • Een achterste neusbloeding ontstaat vanuit bloedvaten die zich meer achteraan of in het dak van de neusholte bevinden.

Wat zijn de oorzaken?

In de meeste gevallen hebben neusbloedingen geen specifieke oorzaak. Ze komen wel vaker voor in de winter, door verkoudheden en temperatuurschommelingen.

Daarnaast zijn er ook de specifieke oorzaken:

  • neustrauma
  • krabletsels
  • algemene aandoeningen die een verhoogd bloedingsrisico met zich meebrengen (stoornissen in de bloedstolling, gebruik van bloedverdunners…). 
  • zeldzaam: (goed- of kwaadaardige) tumoren van neus of sinussen

Ouderen zijn blootgesteld aan meer risicofactoren voor neusbloeding:

  • hoge bloeddruk
  • inname van bloedverdunners
  • arteriosclerose

Wat kunt u doen bij een neusbloeding?

Buig uw hoofd voorover en snuit stevig uw neus

De enige goede manier om een bloedneus te stoppen is uw hoofd voorover buigen en uw neus stevig snuiten, neusgat per neusgat. Het lijkt dan wel even of de bloeding erger wordt, maar het is de beste manier om een eventuele bloedklonter uit uw neus te verwijderen.

Knijp uw neus toe

Bij voorste neusbloedingen (waarbij de bloeding ontstaat vanuit een kluwen van kleine bloedvaatjes vooraan op het neustussenschot) kunt u het kraakbenige, soepele deel van uw neus toeknijpen of, beter nog, een koude doek gebruiken. Kou zorgt immers voor samentrekking van de bloedvaatjes, waardoor uminder hevig gaat bloeden.

Sommige neusbloedingen, en dan vooral achterste bloedingen (zo'n 10% van de gevallen), zijn niet zo makkelijk met drukken te stelpen. U gaat dan best langs bij de NKO-arts die de bloeding zal stelpen. 

Blijf rustig rechtop zitten

Veel mensen reageren paniekerig op een neusbloeding en verhogen daardoor onbewust hun bloeddruk en hartslag, en daarmee de felheid van de bloeding. Kalm blijven en vijf tot tien minuten aan een stuk blijven knijpen is dus de kernboodschap.

Gebruik bloedstelpende of hemostatische watten

Bloedstelpende of hemostatische watten die u bij de apotheker koopt, zijn een goede eerste hulp. Breng ze in het bloedende neusgat aan, als het kan een tweetal centimeter diep. Het contact van dit materiaal met bloed bevordert de vorming van stolsel. De druk van de wattenprop op de bloedingsplaats stelpt de bloeding, net zoals de drukkende vingers.

Allerlei ander materiaal, inclusief gaasjes of gewone watten, in de neus aanbrengen, is soms nadelig omdat niet alles even zacht of geschikt is: u kan het slijmvlies in de neus beschadigen en nog meer bloeding veroorzaken. Zacht te werk gaan, dus. 

Wat bij regelmatige en ernstige neusbloedingen?

Verliest u bij een neusbloeding een grote hoeveelheid bloed of hebt u een achterste neusbloeding? Dan moet u langsgaan bij de NKO-arts. Meestal probeert hij/zij met een drukverband in de neus (tampon of ballon) de bloeding te stelpen. Als ook dit niet lukt, is een chirurgische ingreep nodig om het bloedvat met een vaatclip af te sluiten. Een andere mogelijkheid is dat de radioloog eerst het bloedende vat in beeld brengt (angiografie) en daarna het bloedvat tracht te blokkeren (embolisatie), zodat er geen bloed meer kan doorstromen.

Soms is een neusbloeding een uiting van een ernstige onderliggende aandoening, zoals een tumor in de neus. Als u vaak of zeer ernstige neusbloedingen hebt, is een grondig onderzoek met beeldvorming dan ook noodzakelijk.

Laatst aangepast: 25 november 2021