(Neuro)psychologisch onderzoek naar restletsels

In de verzekeringsgeneeskunde wordt een (neuro)psychologisch onderzoek uitgevoerd om eventuele cognitieve, intellectuele of persoonlijkheidsstoornissen op te sporen na een ongeval. De klinisch psycholoog staat in voor het onderzoek. De psychiater of neuropsychiater kan eventueel aanvullend advies geven.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Een (neuro)psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd als de patiënt in het kader van een arbeids- of verkeersongeval een verminderd functioneren ervaart op cognitief of intellectueel vlak naar aanleiding van een hoofdletsel (een NAH of niet-aangeboren hersenletsel).
Tijdens het onderzoek vergelijken we de resterende cognitieve of intellectuele mogelijkheden met de situatie van voor het ongeval. We doen dat op basis van de voorgeschiedenis en eventuele vroegere resultaten.

Hoe verloopt dit onderzoek?

De psycholoog stelt vragen naar de omstandigheden van het ongeval én naar de medische en psychosociale repercussies van het ongeval. Daarnaast worden de familiale leefsituatie, professionele status, opleidingsgraad en werkervaring van de patiënt bekeken.
Afhankelijk van de klachten (intellectueel, cognitief, psychosociaal) wordt de patiënt via psychodiagnostische testen en persoonlijkheidsvragenlijsten op cognitief of psycho-emotioneel vlak gescreend.

Het onderzoek neemt 2 tot 3 uur in beslag en vraagt een actieve medewerking van de patiënt.

Wanneer krijgt u de resultaten van dit onderzoek?

De testuitslag krijgt u van de behandelende arts of de neuropsycholoog, zoals met u wordt afgesproken. U krijgt informatie over de aard en de ernst van de eventuele cognitieve problemen, en de behandelopties.

Laatst aangepast: 08 maart 2018
Auteur(s): Team verzekeringsgeneeskunde