Neuromusculaire aandoeningen

Kinderen met een neuromusculaire aandoening worden in het UZA multidisciplinair opgevolgd binnen het NMRC (Neuromusculair Referentiecentrum).

Wat is een neuromusculaire ziekte?

Er is een grote verscheidenheid aan neuromusculaire aandoeningen (NMA's) of spier- en zenuwziekten. In de volksmond wordt vaak het woord spierziekten gebruikt. Bij kinderen zijn deze ziekten zeldzamer dan bij volwassenen.

Voorbeelden: de ziekte van Duchenne (DMD) en van Becker, de ziekte van Steinert en van Charcot-Marie-Tooth, spinale musculaire atrofie (SMA), bekkengordeldystrofie, myositis (autoimmune spierontsteking) en metabole spierziekten.

Wat is de oorzaak van een neuromusculaire ziekte?

Een neuromusculaire aandoening kan veroorzaakt worden door een defect in de spier, in de overgang van zenuw naar spier, in de zenuwen of in het ruggenmerg.

Wat zijn de gevolgen van een neuromusculaire ziekte?

Neuromusculaire aandoeningen veroorzaken vaak een blijvende motorische beperking.

Wanneer wordt een neuromusculaire ziekte vastgesteld?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een vroege diagnose cruciaal is. Voor de juiste diagnose wordt samengewerkt met de dienst genetica van de Universiteit Antwerpen.

Het NMRC van het UZA

Het Neuromusculair referentiecentrum van het UZA is een referentiecentrum voor patiëntjes met neuromusculaire ziekten.

Wat doet het NMRC voor u en voor uw kind?

Het NMRC stelt een kwalitatief en gepersonaliseerd zorgprogramma op. Zo krijgen kinderen met een neuromusculaire aandoening aangepaste zorg, begeleiding en behandeling door een team van deskundigen uit alle betrokken disciplines.

Wat is het doel van het NMRC?

Het NMRC beoogt een betere prognose en een betere levenskwaliteit door een nauwe samenwerking, door expertise, en wetenschappelijke vooruitgang.

Wie maakt deel uit van het NMRC-team?

Het multidisciplinair NMRC-team bestaat uit:

  • een kinderneuroloog
  • een kinesist
  • een ergotherapeut
  • een logopedist
  • een diëtist
  • een maatschappelijk werker
  • een klinisch psycholoog-orthopedagoog

Hoe contacteert u het NMRC?

Meestal wordt u doorverwezen door de kinderarts of specialist. Maar u kunt ook zelf een eerste afspraak maken.
 

Laatst aangepast: 18 november 2021