Neurologische revalidatie

Bij het UZA, dienst fysische revalidatie kunt u ook terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose, multiple sclerose, zenuwontstekingen ...).

Waarom neurologische revalidatie?

Revalidatie na een hersenbloeding of herseninfarct

Na een hersenbloeding of –infarct verliest u een deel van uw zelfredzaamheid. Om deze terug te winnen, moet u opnieuw leren om uw evenwicht, coördinatie, spierkracht, staan en stappen te oefenen. Een kinesitherapeut helpt u hierbij. Uw ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven), geheugen en concentratie traint u met de ergotherapeut. De psycholoog staat in voor een evaluatie van de cognitieve functies en de logopedist traint de spraak- en slikfuncties. De sociaal verpleegkundige ondersteunt u op maatschappelijk vlak. De orthopedisch werktuigkundige voorziet u van eventuele hulpmiddelen (voetheffer, rolstoel, rollator…) en de ergotherapeuten geven advies op het vlak van mogelijke woningaanpassingen. Deze behandeling helpt u om zo snel mogelijk uw oude leven weer op te pikken.

Revalidatie bij Parkinson, MS, amyotrofe lateraal sclerose, myopathie

Bij aandoeningen zoals Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose en myopathie gaan de motorische functies langzaam achteruit. De medische behandeling probeert de evolutie van de ziekte zo traag mogelijk te laten verlopen. De revalidatie is gericht op het onderhouden van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen en het aanbieden van adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. De behandelingen gebeuren in nauw overleg met het neuromusculair referentiecentrum (NMRC).

Revalidatie na aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

De aantasting van de perifere zenuwen uit zich onder andere in gevoelsstoornissen, krachtsverlies, verlammingen en gangstoornissen. Uiteraard zal dit uw zelfstandigheid beperken. Na diagnosestelling en verwijzing door uw behandelend geneesheer, zal de revalidatiearts u een aangepast multidisciplinair revalidatieprogramma voorstellen met kinesitherapie en ergotherapie. De orthopedisch werktuigkundige voorziet u van eventuele hulpmiddelen.

Hoe bereidt u zich voor op neurologische revalidatie?

Voor de behandeling draagt u het beste sportieve kledij. U kunt zich omkleden op de revalidatieafdeling.

Hoe verloopt neurologische revalidatie?

U begint met de revalidatie tijdens de ziekenhuisopname. Zowel de kinesist als de ergotherapeut behandelen u dagelijks. Na uw ontslag uit het ziekenhuis zet u de revalidatie thuis verder. Tijdens uw revalidatieprogramma gaat u regelmatig op raadpleging bij de revalidatiearts. Tijdens deze raadplegingen kunt u al uw vragen stellen.

Laatst aangepast: 15 oktober 2020
Auteur(s): Team fysische revalidatie