Neurochirurgische revalidatie

Bij het UZA, dienst fysische revalidatie kunt u ook terecht om te revalideren na een neurochirurgische ingreep bij een hersenletsel (hersentumoren, aneurysma – hersentrauma) en rugletsel (discus hernia, lumbale fusie, cervicale fusie).

Waarom neurochirurgische revalidatie?

Revalidatie na hersenletsel

Een hersenletsel heeft vaak ernstige psychische en fysische gevolgen. Afhankelijk van de locatie van het letsel kan dit zich bijvoorbeeld uiten als geheugenstoornissen, gedragsveranderingen, apraxie, spraakstoornissen, aandachtsproblemen, verlammingen, evenwichtsproblemen en gangstoornissen. Deze aandoeningen leiden tot verlies van zelfredzaamheid. Om opnieuw zelfstandiger te worden, kunt u samen met een kinesitherapeut evenwicht, spierkracht, staan- en gaanfunctie en algemene motoriek oefenen. De ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven), het geheugen, concentratie, fijne motoriek en functionele handelingen traint u met de ergotherapeut.
De neuropsycholoog evalueert of er cognitieve beperkingen zijn, en de logopedist oefent spraak en slikken. De sociaal verpleegkundige geeft administratieve ondersteuning en zoekt mee naar verblijfsoplossingen.

Revalidatie na rugletsel

De revalidatie na een niet-gecompliceerde rugoperatie blijft tijdens uw hospitalisatie eerder beperkt tot het aanleren van lichte oefeningen en basisprincipes van rugsparende bewegingen. Na drie weken is er een informatiesessie op de dienst fysische geneeskunde en revalidatie gepland. U leert er hoe u met uw rug moet omgaan na een rugoperatie. Na een zestal weken kan uw neurochirurg u voor een specifiek rugrevalidatieprogramma doorverwijzen naar deze dienst.

Hoe bereidt u zich voor op neurochirurgische revalidatie?

Voor de behandeling draagt u het beste sportieve kledij. U kunt zich omkleden op de revalidatieafdeling.

Hoe verloopt neurochirurgische revalidatie?

U begint met de revalidatie tijdens de ziekenhuisopname, kort na de ingreep. De kinesitherapeut behandelt u meestal op de afdeling. Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u de basisrevalidatie of het specifieke rugrevalidatieprogramma van thuis uit verderzetten.

Wat gebeurt er na neurochirurgische revalidatie?

De revalidatiearts volgt u regelmatig op en stuurt het oefenprogramma bij als dat nodig is.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team fysische revalidatie