Netelroos (urticaria, galbulten)

Urticaria, beter bekend als netelroos of galbulten, wordt gekenmerkt door het optreden van jeukende, vluchtige (minder dan 24 uur), verspringende licht verheven huidletsels. 

Er bestaan twee vormen van urticaria: 

  • Acute of plotse netelroos: waarbij de letsels in totaal nog geen 6 weken bestaan 
  • Chronische of aanslepende netelroos: waarbij de letsels al langer dan 6 weken bestaan 

Wat zijn de oorzaken van netelroos?

De oorzaken van netelroos kunnen zeer verscheiden zijn. Vooral erg kortdurende (enkele uren) en occasionele opstoten van netelroos kunnen geassocieerd zijn met allergie.

Bij chronische netelroos is er geen sprake van een allergie en wordt veelal geen oorzaak gevonden.


Wat zijn de symptomen van netelroos?

Bij netelroos treden er jeukende en min of meer verheven huidletsels op. De letsels kunnen erg wisselend zijn van grootte. Soms is er ook een bijkomende opzetting van de huid, bijvoorbeeld t.h.v. het gelaat. De  letsels kunnen daarbij zeer vluchtig zijn, of enkele uren tot een dag aanhouden. Ze verdwijnen altijd zonder dat er een litteken achterblijft. 

Hoe wordt netelroos behandeld?

Bij chronische netelroos is er vaak geen vermijdbare oorzaak. De behandeling komt er veelal op neer komen om de symptomen, vooral de jeuk, zo doeltreffend mogelijk te onderdrukken. Antihistaminica vormen daarbij ongetwijfeld de eerstelijnsbehandeling, maar er zijn nog tal van andere behandelingen mogelijk. Deze behandelingen vergen een individuele evaluatie.

Klinische studies 

Op onze dienst lopen verschillende klinische studies naar netelroos. Als je in aanmerking komt voor een klinische studie, zal je behandelende arts vragen of je wilt deelnemen. Je behandelende arts zal je grondig inlichten over de klinische studie (doel, duurtijd, te doorlopen stappen…). Lees hier meer over klinische studies in het UZA.

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team immunologie