Na de vermageringsingreep

Hier leest u meer over de nazorg, aandachtspunten, herstelperiode, opvolging en resultaten na een vermageringsingreep. Ook mogelijke complicaties en de mogelijkheid tot een buikwandcorrectie komen aan bod.

Nazorg en aandachtspunten

Nazorg

 • Na uw ontslag moet u levenslang een multivitaminepreparaat innemen. Deze ingrepen beïnvloeden immers de opname van verschillende vitamines.
 • U moet de eerste 3 maanden een maagbeschermer innemen, of levenslang als u rookt of bloedverdunners of corticosteroïden gebruikt.
 • U moet tot 10 dagen na het ontslag spuitjes tegen trombose krijgen. Onze zaalarts geeft u hiervoor alle noodzakelijke voorschriften.
 • Als u medicatie inneemt voor diabetes (suikerziekte), geeft een arts van de dienst endocrinologie u bij uw ontslag duidelijke instructies over aanpassingen van uw diabetesmedicatie.

Aandachtspunten

 • Na de ingreep is het belangrijk om bepaalde voedingsgewoonten aan te nemen (o.a. kleinere porties, minimaal 3 hoofdmaaltijden per dag, trager eten). Hier vindt u voedingsadvies voor na een vermageringsingreep.
 • Na een vermageringsingreep (voornamelijk type gastric bypass) kan het zijn dat u gevoeliger bent aan de effecten van alcohol. Omdat alcohol sneller en meer efficiënt wordt opgenomen, bestaat de kans dat u sneller een positieve ademtest aflegt tijdens het rijden. Alcoholgebruik wordt dan ook fors afgeraden.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de verpleegkundige of arts.

Herstelperiode en opvolging

Hoewel een vermageringsingreep doorgaans goed verdragen wordt, is goede opvolging noodzakelijk. Voornamelijk tijdens het eerste jaar na de ingreep is een goede begeleiding essentieel, omdat u dan zeer snel een grote hoeveelheid van uw overgewicht verliest. Als u regelmatig op controle komt, kan er bij het vaststellen van een probleem tijdig worden ingegrepen, zodat het gewichtsverlies en de voordelen voor uw gezondheid zo groot mogelijk blijven.

Drie weken na de operatie

Een drietal weken na de ingreep (herstelperiode) komt u op raadpleging voor de eerste eenvoudige controle (wondzorg, eetzorg…). De diëtiste geeft ook instructies over het omschakelen van gemalen voeding naar gewone voeding.

Na deze herstelperiode moet u starten met lichaamsbeweging. Dit kan op eigen kracht of onder begeleiding van kinesisten. In het UZA is er een aangepast bewegingsprogramma voor patiënten na een vermageringsingreep, waarbij u onder begeleiding en samen met lotgenoten aan lichaamsbeweging kan doen. Dit programma met conditietraining en spieropbouw geeft goede resultaten en is motiverend door in groep te bewegen.

Eerste jaar na de operatie

Het eerste jaar komt u elke 3 maanden naar de raadpleging voor een routinecontrole. We vragen naar klachten of problemen en volgen uw gewichtsverlies op.

Bloedafnames ter controle van de vitamine en ijzerstatus gebeuren 3 tot 6-maandelijks, afhankelijk van uw vitaminestatus. Zo nodig schrijft de arts u extra supplementen voor. Als er problemen worden opgemerkt bij een controle, dan worden ze in ons gespecialiseerd team besproken. Zo kunnen we de meeste problemen opvangen en vermijden.

U hebt ook telkens een afspraak bij onze diëtiste voor voedingsadvies en kunt steeds terecht bij ons team van psychologen. Goede begeleiding met gedragstherapie geeft een beter resultaat.

Verdere opvolging

Na het eerste jaar is doorgaans geen verdere opvolging op onze dienst vereist en kan de verdere opvolging door uw huisarts worden uitgevoerd. Uiteraard kan bij problemen of vragen de duur van opvolging verlengd worden en kan u steeds volgens noodzaak na dit jaar opnieuw op controle komen.

Om het beste resultaat te bekomen en te behouden, raden wij u aan om de rest van uw leven twee keer per jaar bij een diëtiste langs te gaan. Slechte eetgewoontes tijdig bijsturen voorkomt vaak gewichtstoename.

Resultaten

Gewichtsverlies

Een obesitasingreep helpt om te vermageren, maar is geen magisch middel waarmee u hoe dan ook zal afvallen. Een gewichtsverlies van 70% van het overgewicht is een mooi streefdoel voor elke patiënt.

Het uiteindelijke resultaat hangt uiteraard ook af van hoe goed u onze bewegings- en voedingsadviezen opvolgt. Mensen die hun dieet niet aanpassen en te weinig bewegen krijgen vaak niet het gewenste resultaat.

Bij personen met een BMI van 35 vindt de volgende gewichtsevolutie plaats:

Na 6 weken 10% gewichtsverlies
Na 3 maanden 15% gewichtsverlies
Na 6 maanden 20% gewichtsverlies
Na 9 maanden 25% gewichtsverlies
Na 12 maanden 25-30% gewichtsverlies

Deze percentages zijn indicaties en niet bindend.

U valt vooral af in het eerste jaar tot anderhalf jaar, daarna stabiliseert het gewicht. De gewichtsdaling verloopt niet altijd continu. Er zijn periodes dat u amper gewicht verliest of zelfs bijkomt, gevolgd door gewichtsdalingen. Dit is normaal, tenzij dit langer dan enkele maanden aanhoudt.Deze percentages zijn indicaties en niet bindend.

Andere positieve effecten

Naast gewichtsverlies, heeft een obesitasingreep ook een positief effect op:

 • Depressie
 • Migraine
 • Astma
 • Hoge bloeddruk
 • Diabetes type 2
 • Stress incontintentie
 • Jicht
 • Artrose en gewrichtsklachten
 • Non-alcoholische leverziekten

Onvoldoende resultaat?

Als de ingreep onvoldoende resultaat geeft, neem dan contact op met de dienst abdominale heelkunde. We gaan na waarom de vorige ingreep onvoldoende werkt en bekijken de verdere mogelijkheden (bv. redo-ingreep).

Mogelijke complicaties

Elke operatie heeft een risico op complicaties, ook ingrepen voor zwaarlijvigheid. Hoewel complicaties niet vaak voorkomen, moet u wel weten dat ze mogelijk zijn. Patiënten met overgewicht of gerelateerde aandoeningen hebben sowieso een grotere kans op complicaties dan personen met een gezond gewicht.

Dit zijn de meest voorkomende complicaties:

Op korte termijn:

 • Wondinfecties
 • Ademhalingsproblemen
 • Lekkages of bloedingen ter hoogte van de nietjeslijn
 • Longproblemen (thrombo-embolische complicaties)
 • Wondbreuken

Op langere termijn:

 • Maagzweren
 • Vitaminetekorten
 • Stoelgangproblemen
 • Blokkering (interne herniatie)
 • Galstenen
 • Gewichtstoename
 • Dumpingsyndroom
 • Hypoglycemie (te lage bloedsuikerspiegel)

Als er een complicatie zou optreden, dan volgen we dit uiteraard goed op en zoeken we steeds naar een gepaste behandeling.

Na de ingreep zijn er regelmatige controles. Zo nodig kan er tijdig een behandeling ingezet worden. Voor dringende problemen kan u altijd een chirurg bereiken via de dienst spoedgevallen.

Plastische heelkunde na gewichtsverlies (buikwandcorrectie)

Door veel gewichtsverlies na de obesitasingreep kan uw buikwand verslappen. Er is dan sprake van een sterke rimpeling van de huid of een teveel aan huid en onderhuids vetweefsel. Met een buikwandcorrectie of abdominoplastie kan deze overtollige huid met een teveel aan vetweefsel worden weggenomen.

Een buikwandcorrectie is geen ingreep om verder gewichtsverlies te verkrijgen.

Wanneer kan ik een buikwandcorrectie laten uitvoeren?

De plastisch chirurgen kunnen een buikwandcorrectie uitvoeren zodra u een stabiel gewicht bereikt hebt.

Wordt een buikwandcorrectie terugbetaald?

Als de buikwandcorrectie na een obesitasingreep gebeurt, is soms terugbetaling mogelijk door uw ziekenfonds.

Meer informatie?

Hier vindt u meer informatie over een buikwandcorrectie.

Voor verdere informatie kunt u een afspraak maken bij onze plastische chirurgen. Zij kunnen u volledig informeren over de terugbetaling, de ingreep en de te verwachten resultaten.

Laatst aangepast: 10 juli 2019
Auteur(s): Team abdominale heelkunde