Motorisch geëvoceerde potentialen-onderzoek (MEP)

Een onderzoek met motorisch geëvoceerde potentialen (MEP) meet en registreert de werking van de motorische zenuwbaan (krachtbaan). In tegenstelling tot de zintuiglijke onderzoeken (VEP, SSEP, BERA) worden de prikkels ter hoogte van de hersenen gegeven en de activiteit vervolgens ter hoogte van de spiergroepen in de ledematen uitgelezen.

Waarom een MEP?

Een MEP wordt aangevraagd wanneer er een probleem verwacht wordt ter hoogte van het motorisch systeem van het centrale zenuwstelsel (de hersenen of het ruggenmerg).

Hoe verloopt een MEP?

Voorbereiding

De neuroloog gaat eerst na of u het onderzoek wel mag ondergaan. U kunt het onderzoek niet ondergaan als u:

 • ongecontroleerde epilepsie hebt
 • (recente) metalen prothesen hebt in het onderzochte gebied
 • een geïmplanteerde pomp, pacemaker of defibrillator hebt
 • een instabiele wervelfractuur hebt

Er zijn geen gekende risico’s van een MEP op het verloop van een zwangerschap of de gezondheid van het ongeboren kind, maar voor ieder onderzoek bij zwangere dames dient steeds een afweging te worden gemaakt van de mogelijke voor- en nadelen.

Juwelen, bankkaarten, sleutels en telefoons worden best op een meter afstand gehouden tijdens het onderzoek. Als voorbereiding op een MEP mag u geen bodylotion of andere crèmes aanbrengen.

Onderzoek

Het onderzoek wordt steeds door een neuroloog uitgevoerd, eventueel met ondersteuning van verpleegkundigen. Gewoonlijk duurt het onderzoek 30 minuten. Ieder lidmaat wordt apart onderzocht.

MEP: armen

 1. U gaat zitten waarna de neuroloog kleefpleisters ter hoogte van uw pink aanbrengt, met een aardingselektrode op uw voorarm.
 2. Vervolgens plaatst de neuroloog een platte schijf op uw hoofd (in de buurt van dat deel van de hersenen dat de handen bestuurt) en wordt een magnetische impuls gegeven. Dit is niet pijnlijk, maar wel even schrikken! Gewenning treedt snel op.
 3. Via de kleefpleisters op de pink wordt gemeten hoe snel de signalen vanuit uw hersenen in de spieren van uw hand aankomen.
 4. Er zijn drie goede metingen nodig per stimulatieplaats.
 5. Vervolgens wordt hetzelfde herhaald ter hoogte van de nek en nadien voor de andere zijde.

MEP: benen

 1. U gaat zitten waarna de neuroloog kleefpleisters ter hoogte van uw scheenbeen en uw knieschijf aanbrengt.
 2. Vervolgens worden elektrische pulsen gegeven ter hoogte van het hoofd en onderaan de rug. Dit is niet pijnlijk, maar wel even schrikken! Gewenning treedt snel op.
 3. Via de kleefpleisters op uw been wordt gemeten hoe snel de signalen vanuit uw hersenen in de spieren van uw been aankomen. Het verschil tussen de metingen bij schokken op het hoofd en deze ter hoogte van de rug, geeft een idee van de motorische geleidingssnelheid over de hersenen en het ruggenmerg.
 4. Er zijn drie goede metingen nodig per stimulatieplaats.
 5. Vervolgens wordt hetzelfde herhaald ter hoogte van de rug.
 6. Als kwaliteitscontrole worden nadien ook elektrische schokjes gegeven op de zenuw in het been zelf.
 7. Nadien wordt hetzelfde herhaald ter hoogte van de andere zijde.

Wat gebeurt er na een MEP?

Na het onderzoek wordt een verslag opgestuurd naar de verwijzende arts. Het is niet steeds mogelijk om op het onderzoeksmoment zelf al feedback te geven over de resultaten.

Laatst aangepast: 19 november 2021
Auteur(s): Team neurologie