Middenoorimplantaat (MOI)

Een middenoorimplantaat is een gehoorimplantaat dat een oplossing biedt voor personen met:

  • matig tot ernstig sensori-neuraal gehoorverlies
  • conductief gehoorverlies
  • gemengd gehoorverlies.

De Vibrant Sound Bridge is onder andere een middenoorimplantaat. 

Hoe werkt een middenoorimplantaat (MOI)?

Een middenoorimplantaat bestaat uit twee delen:

  • een inwendig deel (implantaat) dat onder de huid wordt geplaatst
  • een externe spraakprocessor die achter het oor wordt gedragen

middenoorimplantaat

  • De microfoon van de spraakprocessor van de Vibrant Sound Bridge pikt geluidsgolven op en zet ze om in elektrische signalen. 
  • Deze worden naar het implantaat onder de huid gestuurd. 
  • De interne spoel geeft het signaal door aan een vibrerend blokje (Floating Mass Transducer, FMT) dat in het middenoor wordt geplaatst.

Wie komt er in aanmerking voor een middenoorimplantaat (MOI)?

De Vibrant Sound Bridge is ontwikkeld voor slechthorenden die geen traditionele hoortoestellen kunnen gebruiken of die er onvoldoende baat bij hebben. Omwille van zijn flexibele aanpasmogelijkheden kan dit middenoorimplantaat gebruikt worden bij verschillende vormen en graden van slechthorendheid.

Hoe gebeurt de plaatsing van een middenoorimplantaat (MOI)?

De NKO-chirurg plaatst het middenoorimplantaat tijdens een operatie onder algemene narcose. U verblijft 2 dagen in het ziekenhuis en u bent 3 à 4 weken werkonbekwaam. Na de operatie functioneert het implantaat nog niet. Als uw oor volledig genezen is (zes tot acht weken na de operatie), gebeurt de eerste afregeling van het toestel.

Laatst aangepast: 25 november 2021