Mibi test

Tijdens een Mibi test bekijken we de doorbloeding van uw hartspier tijdens een belasting. Het resultaat wordt vergeleken met de doorbloeding van uw hartspier in rust. Als de doorbloeding bij inspanning verstoord werd, kan dat op een vernauwing in de kransslagaders wijzen.

Als een patiënt geen voldoende hoge inspanning met de fiets kan leveren, wordt het hart belast door het geneesmiddel Dobutamine® of Adenosine® toe te dienen. Dobutamine doet het hart sneller en krachtiger kloppen zonder dat u daarvoor zelf een inspanning moet leveren. Adenosine is een vaatverwijdend middel dat de doorbloeding van het hart tijdelijk doet toenemen.

Na de toediening van de Dobutamine® of Adenosine® wordt een scan van uw hart genomen. De scans gebeuren met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve speurstof (99mTc-MIBI). Deze stof is niet schadelijk en veroorzaakt geen allergische reacties. Zo’n radioactief hartonderzoek wordt ook wel ‘hartscintigrafie’ genoemd.

Hoe bereid ik mij voor? 

  • U moet minstens zes uur voor het onderzoek nuchter zijn
  • Uw hartspecialist geeft aan welke geneesmiddelen u moet stoppen 24 uur voor het onderzoek
  • Breng de medicatie die u niet mag innemen mee, zodat u ze meteen na het onderzoek kunt nemen
  • Als u aan suikerziekte lijdt, moet u dat zeker melden omdat hiervoor bepaalde richtlijnen gelden
  • Het onderzoek mag niet worden uitgevoerd bij: zwangerschap (of vermoeden van), borstvoeding, ernstig longlijden, belangrijke geleidingsstoornissen
  • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer

Hoe verloopt het onderzoek? 

Er worden twee scans genomen van het hart op twee verschillende dagen. 

Dag 1: test met medicamenteuze belasting 

Belasting met Dobutamine® of Adenosine®

De Dobutamine/Adenosine-test gebeurt op de dienst cardiologie. De verpleegkundige plaatst een infuus en brengt zuigelektroden op uw borst aan. Het product wordt geleidelijk toegediend via de infuuspomp. Uw bloeddruk, die kan stijgen door het geneesmiddel, wordt regelmatig gemeten, en er wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Op het moment dat het gewenste hartritme bereikt is (i.g.v. Dobutamine) of zodra een bepaalde hoeveelheid product is toegediend (i.g.v. Adenosine), krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve speurstof toegediend via het infuus. Dat is nodig voor de scan.

Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek de voor u bekende hartklachten krijgt, zoals pijn op de borst. Als dit gebeurt, verwittig dan onmiddellijk de aanwezige verpleegkundige.

Scan (hartscintigrafie)

De scan of ‘hartscintigrafie’ vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde, ongeveer één uur na de inspuiting van de speurstof. Twintig minuten voordien krijgt u chocolademelk (vetrijk) om de speurstof in de nuchtere galblaas te verwijderen.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met een gamma-camera boven u. Dit apparaat heeft de vorm van een boog en vangt de straling van de toegediende radioactieve stof op. Zo ontstaat een beeld van uw hart. Het is belangrijk dat u rustig en stil blijft liggen. De opnames duren ongeveer vijftien minuten.

Dag 2: rusttest 

De scan in rust gebeurt op een andere dag dan de Dobutamine/Adenosine-test (meestal de eerstvolgende werkdag). Hiervoor moet u zich nuchter aanmelden op de dienst nucleaire geneeskunde. De speurstof wordt nu toegediend terwijl uw hart in rust is. Een uur later gaat u opnieuw onder de scanner.

Wanneer krijg ik de resultaten?

Het onderzoeksresultaat is niet meteen bekend. Het verslag van de hartscintigrafie wordt gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts brengt u op de hoogte van het resultaat.

Lees meer in de brochure 'Dobutamine-Mibi test/Adenosine-Mibi test'.

Laatst aangepast: 24 november 2020
Auteur(s): Team cardiologie