MIBG-scintigrafie

Een MIBG-scintigrafie is een onderzoek waarbij met een  kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (in dit geval het radiofarmacon 123I-MIBG), ook wel tracer genoemd, afwijkingen of stoornissen in het sympathisch zenuwstelsel kunnen worden opgespoord. Ook kwaadaardige tumoren van de neurale lijst worden zichtbaar.

Hoe bereidt u zich voor?

  • U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
  • In samenspraak met uw arts moet u tijdelijk stoppen met volgende medicatie:

     Reserpine
     Cocaïne
     Tricyclische antidepressiva
     Calciumblokkers
     Labetalol
     Kalmeringsmiddelen (ihb. fenothiazines)

  • Uw arts zal medicatie voorschrijven die de schildklier blokkeert, ter bescherming tegen onbedoelde opname van radioactief jodium. U dient 2 dagen voor het onderzoek te starten met deze medicatie en deze gedurende 5 dagen in te nemen.
  • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap of borstvoeding. Overleg met uw arts.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

  • De tracer wordt 24 uur voor het onderzoek toegediend, meestal op dinsdag.
  • Het radiofarmacon (= licht radioactieve stof) wordt via een ader ingespoten, bij voorkeur via een ader in de elleboog.

Het onderzoek

  • De beelden worden 24 uur en 48 uur na toediening van de tracer gemaakt. De beeldvorming duurt telkens tussen 40 à 90 minuten. Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.
  • Er worden opnames gemaakt van het gehele lichaam of de romp.

Na het onderzoek

  • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
  • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (zoals samen televisie kijken met het kind op de schoot).

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

Tot 48 uur na toediening van de tracer kunnen er bijwerkingen optreden zoals misselijkheid en braakneigingen.

Ook kunt u hartkloppingen, kortademigheid, bloeddrukverhoging, warmtegevoel, buikpijn en roodheid in het gelaat ervaren. Dit heeft geen invloed op het onderzoek en is geen reden tot ongerustheid. Er is geen behandeling voor nodig.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen. Bij laattijdige annulering, zijn we genoodzaakt de kosten van het onderzoek aan te rekenen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022