Met je kind naar spoed

Voor kinderen (en hun ouders) kan een bezoek aan de spoedafdeling best beangstigend zijn. Onze zorgverleners doen er alles aan om jou en je kind zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen. Beide ouders zijn steeds welkom en mogen altijd bij hun kind blijven (tenzij in specifieke situaties).

Lees hieronder hoe je je bezoek aan de dienst spoedgevallen zo goed mogelijk kan voorbereiden en wat je kan verwachten.

Je kind (en bezoek) voorbereiden

Een goede voorbereiding thuis en onderweg kan alvast heel wat angst en stress wegnemen.

Enkele tips:

 • Vertel je kind eerlijk waarom je naar de dienst spoedgevallen komt en dat je niet precies weet welke onderzoeken zullen plaatsvinden. Heeft je kind specifieke angsten, verwittig dan vooraf ook de arts zodat hij/zij hiermee rekening kan houden.
 • Vertel je kind dat hij of zij nooit alleen zal zijn en dat hij/zij alles mag vragen en zeggen.
 • Neem zijn of haar favoriete knuffelbeer of speelgoed mee.
 • Probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven, dan zal je kind zelf ook rustiger zijn.
 • Spreek eerlijk, maar niet beangstigend over de dokter, de verpleegkundige of het ziekenhuis.
 • We raden je aan om opvang te voorzien voor broers of zussen zodat je er in alle rust voor je kind kan zijn.
 •  We vragen je kind om niet meer te eten en te drinken, tenzij na overleg met het zorgteam.
 •  Je kind mag thuis wel al pijnstilling of koortswerende middelen nemen indien nodig (bv. paracetamol).
 

Wat breng je mee naar spoed?

 • Identiteitskaart van jou en je kind (Kids-ID)
 • Hospitalisatieverzekeringsdocumenten
 • (Eventueel) medische documenten
 • Thuismedicatie: lijst en medicatie in verpakking
 • Vaccinatiekaart
 • Favoriete knuffel, speelgoedje…
 • Dekentje (voor de kleintjes)
 • Telefoon, teblet, leesboek…

Juwelen, cash geld en waardevolle voorwerpen laat je beter thuis.

Wat kan je verwachten van je bezoek aan de dienst spoedgevallen?

Aankomst en triage

Als je je aanmeldt op de spoed, wordt je kind door een gespecialiseerde verpleegkundige gezien en getrieerd (volgens een internationaal aanvaard systeem). De verpleegkundige stelt jou en je kind hiervoor enkele vragen en doet ook bepaalde metingen (zoals de zuurstof in het bloed of de hartslag). Op basis daarvan krijg je een kleurcode die bepaalt binnen welke tijd je kind gezien wordt door de arts. Indien nodig krijgt je kind wel al meteen pijnstilling.

 • Rood: acuut - geen wachttijd - bijvoorbeeld reanimatie, hevige bloeding
 • Oranje: zeer urgent - maximale wachttijd op arts: 10 minuten - bijvoorbeeld hartinfarct, ondraaglijke buikpijn
 • Geel: urgent - maximale wachttijd op arts: 1 uur - bijvoorbeeld matige buikpijn
 • Groen: standaard - maximale wachttijd op arts: 2 uur - bijvoorbeeld lichte nekpijn die recent is ontstaan
 • Blauw: niet urgent - maximale wachttijd op arts: 4 uur - bijvoorbeeld insectenbeet die alleen plaatselijk ontstoken is

In de tussentijd verwerken de onthaalmedewerkers je administratieve gegevens.

Bedankt voor je begrip

We doen er alles aan om je kind zo snel mogelijk te helpen, in alle vertrouwelijkheid met respect voor de privacy. Voor de goede werking van de dienst vragen we wel je begrip voor het principe dat op de spoedgevallenafdeling de meest ernstig zieke patiënt eerst wordt behandeld. Het is dus mogelijk dat iemand die na jouw kind aankwam eerder geholpen wordt.

Onderzoeken, eerste behandeling en opname

Na de inschrijving en triage gebeuren de noodzakelijke onderzoeken en krijgt je kind de eerste behandeling op spoed. De onderzoeken gebeuren door een urgentiearts die een beroep kan doen op een kinderarts in het UZA. Afhankelijk van de diagnose wordt je kind gezien door de kinderarts met die specifieke specialisatie.

Indien nodig wordt je kind opgenomen op de dienst kindergeneeskunde. Eén van beide ouders mag blijven slapen.

Je kind heeft dubbel en dik het ‘diploma spoedgevallen’ verdiend voor zijn of haar moed, dapperheid en doorzettingsvermogen. Vraag de urgentiearts naar het diploma en een prikcadeautje.

Zorg op kindermaat

 • Voor iedere patiënt is er één vaste verpleegkundige, zodat jij en je kind één aanspreekpunt hebben. Er zijn specifiek opgeleide spoedverpleegkundigen om met kinderen om te gaan.
 • We beschikken over twee behandelkamers speciaal voor kinderen: een onderwaterkamer en een junglekamer.
 • Beide ouders mogen mee binnen op de spoed en altijd bij het kind blijven (tenzij in specifieke gevallen). Als je kind wordt opgenomen op de kinderafdeling, mag één ouder blijven inslapen.
 • Als de leeftijd het toelaat, spreken we in eerste instantie altijd het kind zelf aan. Natuurlijk willen we ook het verhaal van de ouders horen, maar het is belangrijk dat ook het kind zelf kan vertellen welke klachten hij/zij heeft. Soms hoor je als ouder dan ook iets nieuws. Als je aan het kind rustig uitlegt wat er precies gaat gebeuren, zal het ook minder angstig zijn.
 • Het UZA heeft een duidelijk pijnbeleid voor kinderen. Aan oudere kinderen wordt tijdens de triage gevraagd om hun pijn een score te geven. Bij jongere kinderen kijkt de verpleegkundige naar factoren zoals de gelaatsuitdrukking en de houding om tot een pijnscore te komen. Geef het als ouder aan als je kind pijn ervaart, zodat we vroegtijdig kunnen handelen. Om de pijn te behandelen, zijn er verschillende middelen mogelijk: van pijnstillers tot een verdovende toverzalf of Kalinox®. Onze artsen stellen een methode voor, maar je mening als ouder is voor ons belangrijk. Je kent je kind immers het best, en weet of hij/zij angsten heeft (bv. voor een prik).
Laatst aangepast: 08 juli 2021
Auteur(s): Team spoedgevallen