Meningeoom

Wat is een meningeoom?

Een meningeoom is een gezwel of tumor van het harde hersenvlies (dura) rond de hersenen of soms ook rond het ruggenmerg.

Het is bijna altijd een goedaardige tumor die zelden kwaadaardig wordt. Het gezwel groeit traag en groeit niet in normaal hersenweefsel. 

Wat zijn de oorzaken van een meningeoom?

De redenen voor het ontstaan en groei van een meningeoom zijn niet bekend. De aandoening kan op iedere leeftijd voorkomen en wordt dubbel zoveel bij vrouwen dan bij mannen aangetroffen. Meestal wordt een meningeoom op middelbare leeftijd ontdekt.

Wat zijn de symptomen (klachten) van een meningeoom? 

Meestal geven meningeomen weinig tot geen klachten.

Soms kunnen er wel klachten ontstaan:

  • Hoofdpijn, misselijkheid, braken: door de druk op de hersenen, als de tumor voldoende groot wordt.
  • Functieverlies van het ruggenmerg (gevoelsverlies of krachtsverlies van de armen of benen): afhankelijk van de plaats van het meningeoom.
  • Epilepsieaanval (soms)

Hoe wordt een meningeoom vastgesteld (diagnose) en behandeld?

multidisciplinaire aanpak

Diagnose

Vaak wordt een meningeoom pas ontdekt als het al groter is.

De neuroloog onderzoekt patiënten met een vermoedelijk meningeoom aan de hand van volgende onderzoeken:

Behandeling

Na de onderzoeken bespreekt ons multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici met jou welke behandeling of combinatie van behandelingen de minste risico’s en het beste resultaat inhouden. De behandelingsstrategie wordt individueel op jouw maat bepaald.

Mogelijke behandelingen zijn:

Operatie

Als de plaats van het meningeoom het toelaat, kan het gezwel chirurgisch worden weggenomen. In bepaalde gevallen wordt dan vooraf een embolisatie van het meningeoom uitgevoerd om de bloedtoevoer naar het gezwel af te sluiten. De tumor zelf wordt hiermee niet weggenomen, maar wel wordt het risico van de operatie verminderd.

Embolisatie

Wanneer een operatie te risicovol is, kan overwogen worden om enkel een embolisatie uit te voeren om de bloedtoevoer naar het gezwel af te sluiten en zo klachten door de tumor te verminderen.

Lees hier meer over embolisatie van een meningeoom.

Bestraling

Soms wordt geopteerd voor bestraling (stereotactische radiotherapie of radiochirurgie) van het meningeoom. Hierbij wordt heel precies een geconcentreerde dosis bestraling toegediend op het meningeoom, zonder dat de schedel wordt geopend. De bestraling zorgt ervoor dat het meningeoom verschrompelt.

De bestraling vindt niet in het UZA plaats, maar wel in de centra waarmee we samenwerken.

Laatst aangepast: 19 november 2021