Meningeoom

Wat is een meningeoom?

Een meningeoom is een gezwel of tumor van het hersenvlies rond de hersenen of soms ook rond het ruggenmerg. Het is bijna altijd een goedaardige tumor die zelden kwaadaardig wordt. Het gezwel groeit traag en groeit niet in normaal hersenweefsel.

Meestal wordt een meningeoom op middelbare leeftijd ontdekt. De aandoening kan op iedere leeftijd voorkomen en wordt dubbel zoveel bij vrouwen dan bij mannen aangetroffen.

Wat zijn de oorzaken van een meningeoom?

De redenen voor het ontstaan en groei van een meningeoom zijn niet bekend.

Wat zijn de symptomen (klachten) van een meningeoom? 

Meestal geven meningeomen weinig tot geen klachten. Soms kunnen er wel klachten ontstaan:

  • Hoofdpijn, misselijkheid, braken: door de druk op de hersenen, als de tumor voldoende groot wordt.
  • Functieverlies van het ruggenmerg (gevoelsverlies of krachtsverlies van de armen of benen): afhankelijk van de plaats van het meningeoom.
  • Epilepsieaanval: komt soms voor.

Hoe wordt de diagnose van een meningeoom gesteld?

Vaak wordt een meningeoom[MOU1]  pas ontdekt als het al groter is.

De neuroloog diagnosticeert patiënten met een vermoedelijk meningeoom aan de hand van volgende onderzoeken:

Hoe verloopt de behandeling van een meningeoom?

Na de onderzoeken bespreekt het multidisciplinair team (de interventionele neuroradioloog, neuroloog, neurochirurg en intensivist) met u welke behandeling of combinatie van behandelingen de minste risico’s en het beste resultaat inhouden. De behandelingsstrategie wordt bepaald per patiënt.

  • Het gezwel kan worden weggenomen met een chirurgische operatie. In bepaalde gevallen wordt vooraf een embolisatie van het meningeoom uitgevoerd om de bloedtoevoer naar het gezwel af te sluiten. De tumor zelf wordt hiermee niet weggenomen, maar wel wordt het risico van de operatie verminderd.
  • Wanneer een operatie te risicovol is, kan overwogen worden om enkel een embolisatie uit te voeren om klachten door de tumor te verminderen.
  • Soms wordt geopteerd voor bestraling (stereotactische radiotherapie of radiochirurgie) van het meningeoom.
Deze informatie werd laatst aangepast op donderdag 05 september 2019 - 10:09
Auteur(s): Team