Mastocytose

Wat is mastocytose?

Mastocytose is een zeldzame ziekte waarbij afwijkende mestcellen in het lichaam aanwezig zijn.

Mestcellen of mastocyten spelen een rol bij de afweer van het lichaam. Ze scheiden chemische stoffen af die het afweersysteem activeren. Bij een insectensteek zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat het gif zich niet kan verspreiden door stoffen af te geven die zwelling veroorzaken. Ook bij een allergie spelen mestcellen een rol.  

Bij mastocytose zit er een foutje in deze cellen. De mestcellen gaan zich spontaan vermenigvuldigen of scheiden zonder reden stoffen uit. Dat veroorzaakt uiteenlopende en soms heel ernstige reacties. De symptomen lijken soms op een allergie, en gaan van huidreacties over galbulten tot bloeddrukdaling, bewustzijnsverlies en osteoporose.   

Hoe wordt mastocytose vastgesteld?

De diagnose van mastocytose gebeurt door bloedonderzoek en weefselonderzoek van huid en/of beenmerg. 

Hoeveel mensen lijden aan mastocytose in België?

Mastocytose is een zeldzame aandoening. Het is onbekend hoeveel patiënten er in België zijn.

Hoe wordt mastocytose behandeld? 

De behandeling van mastocytose hangt samen met de ernst van de klachten. De symptomen worden onderdrukt. Soms dient het aantal mastcellen te worden verminderd. Eventuele osteoporose wordt behandeld. De behandeling in het UZA gebeurt binnen een multidisciplinair team.

Europees referentiecentrum voor mastocytose

Als Europees 'Center of Excellence' binnen het European Competence Network on Mastocytosis (ECNM) past de dienst immunologie van het UZA de internationale standaarden toe op het vlak van diagnose, behandeling en opvolging. Dankzij de internationale dimensie en de connectie met andere referentiecentra in Europa, is er snellere toegang tot nieuwe diagnostiek, genetische analyses en gespecialiseerde behandelingen. Het UZA is het enige referentiecentrum voor mastocytose in België.

Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 13 november 2017 - 17:11
Auteur(s): Team