Mandibulair repositieapparaat (MRA)

Bij patiënten met slaapapneu en patiënten die snurken kan een behandeling met een mandibulair repositieapparaat (MRA) geadviseerd worden.

Wat is een mandibulair repositieapparaat (MRA)?

Een MRA is een mondbeugel of tandprothese die tijdens de slaap de onderkaak in beperkte mate naar voren brengt. Zo krijgt de bovenste luchtweg meer ruimte waardoor het snurken afneemt of stopt en het aantal ademstilstanden en/of ademvertragingen afneemt.

Wie komt in aanmerking voor een MRA? 

 • Patiënten die snurken
 • Patiënten met een lichte vorm van slaapapneu
 • Patiënten met een matige tot ernstige vorm van slaapapneu waarbij een CPAP-behandeling niet lukt

Het is uw behandelende arts die, op basis van een slaaponderzoek, beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor een MRA. Uw arts bespreekt graag samen met u de verschillende mogelijkheden.

! Belangrijk is dat het ziekenfonds niet tussenkomt als u een lichte vorm van slaapapneu heeft. De behandeling van matig tot ernstig slaapapneu verloopt via een conventie en het ziekenfonds komt dan onder strikte voorwaarden rechtstreeks tussen.

Hoe verloopt een behandeling met MRA?

Screening MRA-kliniek

Als u in aanmerking komt voor een behandeling met een MRA, komt u eerst op consultatie in de MRA-kliniek voor een algemene screening van uw mond, gebit en kaakgewrichten. Dit is nodig om na te gaan of uw tanden, tandvlees en kaakgewrichten in goede conditie zijn om een MRA te kunnen dragen.

Praktisch

 • U meldt zich aan op de afdeling MRA-kliniek, route 125.
   
 • U hoeft niet nuchter te zijn.
    
 • U moet niet stoppen met het nemen van uw gebruikelijke medicatie.
   
 • U brengt mee:
  - verwijsbrief van uw diagnosticerende arts
  - overzicht van de medicatie die u inneemt
  - eventuele verzekeringspapieren
  - eventuele radiologische opnamen
   
 • U moet over een recent slaaponderzoek beschikken. Eventueel maakt u eerst een afspraak voor een consultatie bij de NKO-arts en voor een slaaponderzoek in het slaapcentrum van het UZA.
   
 • Draagt u een uitneembare prothese zowel in de onderkaak als in de bovenkaak, zonder steun op implantaten? Dan is een verdere afspraak niet nuttig. Er is dan onvoldoende steun en verankering om een MRA te maken.

Tandheelkundig onderzoek: klinisch en radiologisch

 • U neemt plaats in de tandartsstoel en de tandarts stelt u vragen over uw medische en tandheelkundige voorgeschiedenis. 
   
 • Daarna kijkt de tandarts in uw mond met een spiegeltje, en onderzoekt deze.
   
 • Vervolgens neemt de tandarts een radiologische overzichtsfoto van de tanden, kaakbeenderen en gewrichten. Dit radiologisch onderzoek vult het klinisch onderzoek aan en is belangrijk voor het opsporen van cariës (gaatjes) of afwijkingen die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn.
   
 • Het klinisch en radiologisch onderzoek nemen ongeveer 30 minuten in beslag. 
   
 • Na het onderzoek hoort u meteen of u in aanmerking komt voor een MRA.

Bijkomende diagnostische screenings

Indien de tandarts op basis van het onderzoek meent dat een MRA vanuit tandheelkundig standpunt mogelijk is, volgen er meer specifieke screeningsonderzoeken om te bepalen of u een goede kandidaat bent voor behandeling met een MRA. 

We voeren een CT-scan met en zonder een simulatiebeet uit om:

 • het effect van een MRA na te bootsten en de impact op het volume van de luchtwegen en op de weerstand waarmee de lucht doorheen deze luchtwegen passeert te onderzoeken;
 • de kaakgewrichten en de positie van tanden en kaken te beoordelen.

Aansluitend voeren we een slaapendoscopie uit om het klinisch effect van de simulatiebeet bijkomend te evalueren. 

Op basis van deze onderzoeken zal het multidisciplinaire team bepalen of een behandeling met MRA zinvol is. 

Fabricage en plaatsing van het MRA

Als het multidisciplinaire team na screening van oordeel is dat een behandeling met MRA zinvol is, maakt de tandarts gebitsafdrukken en wordt het MRA geproduceerd.

Bij de plaatsing van het MRA krijgt u een handleiding mee met de nodige instructies qua reiniging en aanpassing.

Opvolging

 • Ongeveer één maand na plaatsing van het MRA komt u op controle. De tandarts bekijkt de positie van uw onderkaak en onderzoekt uw tanden en kaakgewrichten om eventuele nadelige effecten van het MRA uit te sluiten. Hij/zij zal ook peilen naar het effect van het mondstuk op uw snurken, slaapapneu en/of slaperingheid.
   
 • Ongeveer drie maanden na de start van de behandeling plannen we een controle slaaponderzoek in om de effecten na te gaan. Er gebeurt dan ook opnieuw een tandheelkundige evaluatie.
   
 • Daarna komt u éénmaal per jaar op controle. Dit is verplicht voor patiënten met behandeling binnen de conventie.
   
 • Na twee tot drie jaar gebeurt er opnieuw een CT-scan om de effecten na te gaan. 
   

Instructiefilmpjes

Instructiefilmpje MRA Flex

Titratie

Lees in dit instructieboekje meer over het gebruik en onderhoud van MRA Flex

Instructiefilmpje MRA Avant

Introductie

Onderhoud

Titratie

Instructiefilmpje MRA Narval

Introductie

Onderhoud

Titratie

Instructiefilmpje MRA Prosomnus

Elastische retentie

Introductie

Onderhoud

Titratie

Oefeningen kaakgewricht

Laatst aangepast: 14 november 2023