MAG 3-scan (renogram)

Een MAG3-scan of renogram is een nucleair onderzoek dat de structuur en de werking van de nieren in beeld brengt.  Bij de afvloei van de contraststof naar de blaas wordt gekeken naar een eventuele obstructie van de urinewegen.

Voorbereiding

  • Uw kind krijgt een infuuscathetertje op de consultatie kindergeneeskunde.
  • Bij sommige kleine kinderen wordt ook een blaassonde geplaatst. Uw kind krijgt dan tijdens een opname een infuus voor de nacht.
  • Uw kind moet niet nuchter zijn

Verloop van het onderzoek

  • Op de dienst nucleaire geneeskunde wordt een licht radioactieve stof ingespoten via het infuuscathetertje.  Dit is niet schadelijk voor uw kind.  Uw kind voelt hier niets van. Bent u zwanger? Zeg dit dan op voorhand.
  • Grotere kinderen wordt gevraagd om te gaan plassen.
  • Uw kind gaat op de rug op een tafel liggen. Boven- en onderaan is er een camera geplaatst (een soort van platen).
  • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. U mag steeds bij uw kind blijven. Het is heel belangrijk dat uw kind heel stil blijft liggen.  Op het einde van het onderzoek wordt via het infuusje een diureticum ingespoten.  Dit middel zorgt er voor dat de nucleaire stof vlugger uitgeplast wordt.

Na het onderzoek

  • De infuuscatheter en de blaassonde worden verwijderd.
  • Uw kind mag naar huis.
  • Er zijn geen extra aandachtspunten voor thuis.
Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team nierziekten kinderen