Longperfusie/-ventilatiescan

Een longperfusie/-ventilatiescan kan gebeuren voor het opsporen of uitsluiten van longembolen (kleine klontertjes in de longcirculatie), of vóór het uitvoeren van bepaalde heelkundige ingrepen van de longen (vb. om na te gaan hoeveel longweefsel weggenomen kan worden om na een operatie voldoende longfunctie te behouden).

Met een longperfusiecan wordt de doorbloeding van de longen bekeken. Hiervoor wordt er een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof, ook wel tracer genoemd, via een ader toegediend

Afhankelijk van de indicatie van het onderzoek, kan er aanvullend een ventilatiescan gebeuren. Hiervoor wordt u gevraagd een kleine hoeveelheid licht radioactief gas in te ademen. Dit geeft een weerspiegeling van de beluchting van de longen.

Indien nodig kunnen er aanvullend SPECT-beelden gemaakt worden. Hierbij wordt er met het toestel rond een deel van het lichaam gedraaid om zo 3D-beelden te maken. 

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
 • U mag uw gebruikelijke geneesmiddelen normaal innemen.
 • Het onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. Overleg met uw arts. Indien u mogelijk zwanger bent, gelieve ons dit op voorhand te melden.
 • Indien u borstvoeding geeft, dient u dit gedurende 24 uur te onderbreken. Overleg met uw arts. Gelieve ons op voorhand te melden dat u borstvoeding geeft.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

Storende kleding (zoals knopen, korset, BH) moet u voor het onderzoek uittrekken.

Het onderzoek 

 • Om de doorbloeding van de longen (perfusiescan) te bestuderen, wordt de tracer bij voorkeur via een ader van de arm toegediend. Zowel de toediening van het product als het onderzoek zelf gebeuren in liggende houding. Voor en tijdens de injectie zullen we u vragen goed in en uit te ademen.
 • Voor het bestuderen van de beluchting van de longen (ventilatiescan) zullen wij u vragen een kleine hoeveelheid licht radioactief gas in te ademen.
 • Afhankelijk van de indicatie van het onderzoek zal enkel een longperfusiescan of een longperfusie- en ventilatiescan uitgevoerd worden. In geval van een gecombineerde longperfusie-/ventilatiescan spreiden we het onderzoek doorgaans over 2 dagen: de eerste dag gebeurt de perfusiescan, de dag nadien de aanvullende ventilatiecan.
 • >Voor het onderzoek wordt de camera boven uw borstkas geplaatst.
 • Elk deel van het onderzoek duurt zo’n 20 minuten.
 • Indien nodig kunnen er aanvullend SPECT-beelden gemaakt worden. Hierbij wordt er met het toestel rond een deel van het lichaam gedraaid om zo drie-dimensionale beelden te maken.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na het onderzoek

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer (zoals samen televisie kijken met het kind op de schoot).

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelende arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

 • Tijdens de beeldvorming moet u zo’n 20 minuten zo goed mogelijk stil blijven liggen op de onderzoekstafel.
 • Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. Deze stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, indien u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022