Liesbreukoperatie

Een liesbreuk is een zwakke plek in het lieskanaal. Er ontstaat een opening in het lieskanaal en het buikvlies kan dan uitpuilen. Als de liesbreuk toenemende last en pijn veroorzaakt, wordt er overgegaan tot een operatie. Als de darm in de breukzak geklemd zit, is een dringende operatie nodig. In het UZA gebeurt de liesbreukoperatie meestal met een dagopname.

Hoe verloopt de liesbreukoperatie?

Een liesbreukoperatie is waarschijnlijk de meest uitgevoerde ingreep ter wereld. De meeste ingrepen worden tegenwoordig met kunststof uitgevoerd (‘prothese’, ook wel ‘netje’ of ‘gaasje’ genoemd). In het UZA worden bij volwassenen 2 soorten ingrepen toegepast:

 

Openliesbreukoperatie

Laparoscopie

Beschrijving van de ingreep

Het gaasje wordt langs voor en over het defect geplaatst en vastgehecht.

De artsen maken kleine openingen ter hoogte van de breuk waardoor een camera en werkinstrumenten via smalle buisjes ingebracht worden. Tussen het buikvlies en de spierlaag komt nadien het gaasje.

Soort verdoving

Ruggenprik of zelfs plaatselijke verdoving

Volledige narcose

Herstel

  • Herstel verloopt vlotter bij grote breuken dan bij laparoscopie.
  • Herstel is over het algemeen minder pijnlijk, maar heeft zijn beperkingen bij grote breuken.
  • Patiënt kan sneller zijn dagelijkse activiteiten opnemen.

U beslist samen met uw behandelende arts over het type operatie.

Wat kunt u verwachten na de ingreep?

Na de operatie zijn de volgende problemen mogelijk:

  • Pijn: omdat er geopereerd wordt in de zone van de gevoelige en dikwijls gebruikte buikspieren, is pijnstilling nadien aangewezen.
  • Gevoelloosheid: de gevoelloosheid van een gedeelte onder het litteken en aan de zijkant van de balzak vermindert meestal na verloop van tijd.
  • Nabloeding: mogelijk na elke operatie. Na een liesbreukoperatie zorgt dit soms voor een nogal dramatisch blauw verkleurde balzak. Het bloed zakt immers naar de laagste delen van het geopereerde gebied, bij mannen de balzak.
  • Wondinfecties: zeldzaam na een liesbreukoperatie, maar mogelijk. Ze uiten zich door een pijnlijke toenemende roodheid overheen het litteken. Contacteer in dat geval uw huisarts, de chirurg of buiten de werkuren de dienst spoedgevallen. Het kan dan aangewezen zijn antibiotica voor te schrijven.

Wordt de ingreep gedekt door uw hospitalisatieverzekering als de operatie in dagopname gebeurt?

Een hospitalisatieverzekering volgt de richtlijnen van het ziekenfonds. Dat betekent dat indien het ziekenfonds minstens een deel van een ingreep betaalt, de hospitalisatieverzekering normaal het resterend gedeelte voor haar rekening zal nemen. Bij twijfel contacteert u het best vooraf uw hospitalisatieverzekering.

Laatst aangepast: 25 juni 2021
Auteur(s): Team abdominale heelkunde