Laparoscopie

Laparoscopie betekent letterlijk ‘in de buik kijken’. In vergelijking met open chirurgie is een laparoscopische operatie een operatiewijze die zeer veel voordelen biedt.

Hoe verloopt een laparoscopie?

Het is een operatiewijze waarbij via heel kleine openingen buisjes of ‘trocars’ doorheen de buikwand geplaatst worden. Daarna wordt de buikholte opgevuld met CO² waardoor met een fijne camera gekoppeld aan een lichtbron in de buik gekeken kan worden. Bijkomend kunnen nog openingen gemaakt worden om met werkinstrumenten te kunnen opereren.

Wat zijn de voordelen van opereren door middel van een laparoscopie?

  • ‘Minimaal invasief’: dat betekent dat de ingreep zo min of weinig mogelijk belasting geeft voor de omliggende weefsels.
  • Kleinere opening in de buikwand dan met open chirurgie: dat geeft niet alleen een esthetisch voordeel, maar beschadigt ook minder de spierlaag en verkleint de kans op wondproblemen.
  • Kleinere indirecte belasting van omliggende weefsels in de buik: de werkruimte wordt verkregen door het inblazen van CO² zodat de omliggende organen niet onmiddellijk geraakt worden. Elk contact met inwendige organen kan immers aanleiding geven tot oppervlakkige beschadiging en uiteindelijk zelfs vergroeiingen. Eén van de meest opvallende verschillen met de klassieke open operatie is aldus het verminderd optreden van vergroeiingen.
  • Minder pijnlijke ingreep: dat maakt dat patiënten dikwijls eerder uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden en sneller terug actief zijn.

Wat zijn de mogelijke nadelen van opereren door middel van een laparoscopie?

  • Vergroeiingen tussen organen en de beperkte vrije ruimte in de buik kunnen een laparoscopische operatie bemoeilijken. Patiënten die al grote ingrepen ondergingen, kunnen daarom beter niet voor een laparoscopische behandeling kiezen.
  • Een chirurg moet veel meer op het zicht vertrouwen dan bij open chirurgie en kan minder vertrouwen op zijn tastzin.
  • De instrumenten die moeten aangepast zijn voor eenmalig gebruik, zorgen dat het dikwijls een duurdere operatie is dan een open procedure. Het ziekenfonds zal een bepaald percentage terugbetalen van de laparoscopische meerkost en ook de hospitalisatieverzekering komt meestal tussen.
Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team abdominale heelkunde