Klinisch forensisch onderzoek bij slachtoffers & verdachten

Wat is een klinisch forensisch onderzoek?

In een klinisch forensisch onderzoek worden sporen van fysieke agressie op het lichaam in kaart gebracht bij nog levende slachtoffers en vermeende daders van misdrijven.

Het onderzoek van slachtoffers van een misdrijf kan gebeuren in een acute setting (spoedgevallen, intensieve zorgen, gehospitaliseerd) of in het UZA na schriftelijke uitnodiging van het slachtoffer. Eventueel kan reeds een poging gedaan worden om over te gaan tot het bepalen van de tijdelijke/blijvende letselschade.

Bij het onderzoek van verdachten/daders trachten we na te gaan of zij drager zijn van (micro)sporen of letsels die hen materieel kunnen linken aan het misdrijf. Het medisch onderzoek kan gebeuren in een penitentiaire instelling, op het politiekantoor of na overbrenging van de verdachte/dader door de politie naar het UZA.

Bij volgende situaties kan een klinisch forensisch onderzoek plaatsvinden:

 • onderzoek van verdachten van een misdrijf wanneer zij kort na de feiten gevat worden door de politie
 • onderzoek van slachtoffers van zware geweldsdelicten (poging tot moord en doodslag), ‘slagen en verwondingen’ en intrafamiliaal geweld
 • onderzoek naar fysieke en/of seksuele kindermishandeling
 • leeftijdsbepaling

Het klinisch forensisch onderzoek van slachtoffers van zedendelicten zal in principe gebeuren in het Zorgcentrum voor Slachtoffers van Seksueel geweld (ZSG).

Hoe verloopt een klinisch forensisch onderzoek?

Onderzoek bij een slachtoffer

De forensisch arts doet een klinisch onderzoek op het lichaam van het slachtoffer, bestudeert het medisch dossier en stelt aan de hand daarvan een gedetailleerd medisch verslag op van alle inwendige en uitwendige letsels die hij/zij aantreft ten behoeve van devorderende magistraat.

Volgende zaken worden opgenomen in het verslag:

 • Aard van de letsels en de ernst ervan
 • De mate waarin de gezondheidstoestand van het slachtoffer is veranderd
 • Beïnvloedende middelen die zijn teruggevonden in urine of bloed
 • De kans op blijvende fysieke of mentale schade bij het slachtoffer
 • Foto’s van de letsels
  

Onderzoek bij een verdachte

De forensisch arts doet een anamnese en een klinisch onderzoek bij de dader en stelt aan de hand daarvan een gedetailleerd medisch verslag op ten behoeve van de vorderende magistraat.

Volgende zaken worden opgenomen in het verslag:

 • De geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand van de dader op het ogenblik van de feiten
 • Letsels die opgelopen zijn bij het misdrijf
 • Beïnvloedende middelen die zijn teruggevonden in urine of bloed
 • Foto’s van eventuele letsels of sporen

Resultaat van het onderzoek

De forensisch arts geeft op basis van het forensisch klinisch onderzoek een medisch deskundigenverslag door aan de aanvragende parketmagistraat of onderzoeksrechter. De forensisch arts treedt op als gerechtsdeskundige in strafzaken en is ten opzichte van de aanvragende magistraat niet gebonden door het medisch beroepsgeheim.

Laatst aangepast: 20 juni 2023