Kijkoperatie vaatheelkunde

Een kijkoperatie is een ingreep waarbij een camera en poorten ingebracht worden in de borstkas (thoracoscopie) of buik (laparoscopie).  

Mogelijke ingrepen

Ingrepen die op deze manier kunnen gebeuren zijn:

Broekprothese

  • Plaatsen van een broekprothese bij een verstopping van de buikslagader

broekprotheseBroekprothese

Sympatectomie

  • Sympatectomie op thoracaal of abdominaal niveau, bijvoorbeeld bij zweethanden, zweetoksels, blozen of Raynaud.

 CALS-operatie

  • Doornemen van een bandvormige structuur die een vernauwing veroorzaakt ter hoogte van de slagader voor de maag in het geval van zuurstoftekort na de maaltijd. Dit is een CALS operatie. Lees meer over zuurstoftekort in de buik.

CALSCALS-operatie (© Intervascular)

Wegname van rib

  • Wegnemen van een eerste rib die druk uitoefent op de bloedvaten en de zenuw van de arm ingeval van een TOS
Laatst aangepast: 14 juli 2022