Keelpijn

Keelpijn is een vaak voorkomende klacht van de keel. Keelpijn omvat pijn, een kriebel of irritatie van de keelholte. De pijn neemt meestal toe bij het slikken.

Als keelpijn langer dan 5 tot 7 dagen aanhoudt, kunt u best een arts raadplegen.

Wat zijn de oorzaken?

De meest voorkomende reden voor keelpijn is een virusinfectie, zoals bij een verkoudheid of een griep. Keelpijn die veroorzaakt wordt door een virusinfectie zal vaak spontaan genezen.

Minder frequente oorzaken van keelpijn zijn:

  • bloedziekten
  • tumoren
  • andere zeldzame oorzaken

Hoe wordt langdurige keelpijn behandeld? 

Van oppuntstelling tot behandeling

Oppuntstelling

Bij de oppuntstelling van keelpijn overloopt de NKO-arts samen met u uw klachten en voert hij/zij een volledig NKO klinisch onderzoek uit.

  • De arts gaat na of de klieren in de hals gezwollen zijn en/of pijn doen.
  • De arts gaat na of u eventueel huiduitslag hebt. 
  • De arts kan een endoscopie van de neus- en keelholte uitvoeren. 
     

Een kweek van de keel en/of een bloedname kunnen ook zinvol zijn in functie van de bevindingen uit uw verhaal en het klinisch onderzoek.

Keelpijn

Wanneer een bacteriële infectie aan de basis ligt van de keelpijn, is een bijkomende behandeling met antibiotica aangewezen.

Andere minder frequente oorzaken van keelpijn, zoals bloedziekten, tumoren of andere zeldzame oorzaken, vereisen vaak een meer complexe behandeling.

Laatst aangepast: 25 november 2021