Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Keelpijn

Keelpijn is een vaak voorkomende klacht van de keel. Keelpijn betekent pijn, een kriebel of irritatie van de keelholte. De keelpijn zal vaak toenemen bij het slikken. Als keelpijn langer dan 5 tot 7 dagen aanhoudt, moet de patiënt een arts raadplegen.

Oorzaken van keelpijn

De meest frequente reden voor keelpijn is een virusinfectie, zoals bij een verkoudheid of een griep. Keelpijn die veroorzaakt wordt door een virusinfectie zal vaak spontaan genezen. Minder frequente oorzaken van keelpijn zijn bloedziekten, tumoren of andere zeldzame oorzaken.

Onderzoeken van keelpijn

Bij de oppuntstelling van een klacht van keelpijn zal de NKO-arts eerst grondig navraag doen naar de karakteristieken van de klacht. Een volledig NKO klinisch onderzoek zal worden uitgevoerd. De arts zal ook nagaan of er aanwezigheid is van gezwollen en/of drukpijnlijke klieren in de hals. De huid zal nagekeken worden op een eventuele huiduitslag. Een endoscopie van de neus- en keelholte kan onderdeel zijn van dit onderzoek. Een kweek van de keel en/of een bloedname kunnen zinvol zijn in functie van de bevindingen uit het verhaal van de patiënt en het klinisch onderzoek.

Behandeling van keelpijn

Wanneer een bacteriële infectie aan de basis ligt van de keelpijn, is een bijkomende behandeling met antibiotica aangewezen. Andere minder frequente oorzaken van keelpijn, zoals bloedziekten, tumoren of andere zeldzame oorzaken, vereisen vaak een meer complexe diagnostiek en behandeling.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 07 maart 2018 - 15:03
Auteur(s): Team