Jaarbilan

Tijdens deze jaarlijkse check-up worden een aantal onderzoeken uitgevoerd waarbij eventuele verwikkelingen van diabetes worden nagekeken en onderzocht. Deze onderzoeken worden individueel bepaald, afhankelijk van de duur en het type van uw diabetes.

Deze onderzoeken worden standaard uitgevoerd:

 • een bloedafname (nuchter) en 2 uur na het ontbijt
 • 24 u urinecollectie
 • voetnazicht bij de podoloog
 • oogfundus

Eventuele bijkomende onderzoeken:

 • EKG
 • hartonderzoek
 • bloedvatonderzoek van benen of halsbloedvaten
 • echografie abdomen (buik)
 • nieronderzoek
 • raadpleging bij de educator
 • raadpleging bij de diëtiste
 • conventieafspraak

Waarom een jaarlijkse check-up?

Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op hart- en vaatlijden. Ook de ogen en de nieren kunnen aangetast worden. Deze verwikkelingen geven vaak pas laattijdig klachten, maar kunnen vroeg opgespoord worden. De belangrijkste verwikkelingen worden nagekeken zodat er meteen een preventieve behandeling kan opgestart worden als dat nodig blijkt.

Voorbereiding op de jaarlijkse check-up

 • U krijgt de planning voor de verschillende onderzoeken ruim tevoren in uw brievenbus.
 • Het onderzoek kan een halve tot een volledige dag duren.
 • Op de dag van het onderzoek brengt u de gevraagde urinecollectie van 24u mee.
 • U komt nuchter naar de dienst diabetologie.  Uw ochtendmedicatie, insuline en een ontbijt mag u meebrengen.
 • U draagt gemakkelijke kledij.
 • Tijdens het jaaronderzoek worden ook uw voeten nagekeken. Draag dus liefst gemakkelijke schoenen en kousen (en geen panty's).

De resultaten

We bespreken de resultaten met u op een tevoren afgesproken raadpleging. Hierop volgt indien nodig een aanpassing van de medicatie. De resultaten worden ook naar uw huisarts gestuurd met een aanbeveling om de behandeling aan te passen en een opvolgschema.

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team diabetes