Individuele behandeling

De behandeling van diabetes is complex. Ze moet individueel aangepast worden en is dus voor iedereen verschillend. Maar elke diabetespatiënt moet rekening houden met andere leef- en werkomstandigheden.

Het doel van de behandeling is:

  • de verwikkelingen beperken
  • de levenskwaliteit zo hoog mogelijk houden

Een diabetesbehandeling bestaat altijd uit deze 4 pijlers:

  • dieet
  • lichaamsbeweging
  • medicatie of insuline
  • educatie en zelfcontrole

De behandeling en opvolging van diabetes type 1 en type 2 zijn anders. Maar een aangepast dieet en voldoende lichaamsbeweging horen er altijd bij. Omdat de bloedsuikerwaarden beïnvloed worden door voeding, lichaamsbeweging en stress leert een educator u hoe hiermee om te gaan.

Ook deze zaken krijgen extra aandacht in het behandelplan:

  • hoge bloeddruk (hypertensie)
  • te veel cholesterol of een slechte verhouding tussen de bloedvetten
  • overgewicht
  • roken

Hebt u diabetes type 1?

Dan wordt u behandeld met insuline. Via onderhuidse injecties of via een insulinepomp.

Hebt u diabetes type 2?

Dan start de behandeling meestal met medicatie. Na verloop van tijd krijgt u vaak ook insuline of te injecteren medicatie.

Hoe verloopt de behandeling?

De diabetes behandeling gebeurt in overleg met de endocrinoloog en de huisarts. Diabeteseducatie en dieetadvies zijn hulpmiddelen om de behandeling in goede banen te leiden.

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team diabetes