Impedantie meting

Via een impedantie meting krijgt men een idee over samenstelling van het lichaam zoals bijvoorbeeld de verhouding tussen vetten, spieren en vochtstapeling.

Hoe bereid u zich voor op een impedantie meting?

  • Zorg dat u nuchter bent.
  • Laat de meting doen vóór de bloedname.

Let op: Een impedantiemeting mag niet gebeuren bij personen met een pacemaker, defibrillator, geïmplanteerde pijnpomp en dergelijke.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij de impedantie meting worden enkele electroden aangebracht op de huid. Er wordt vervolgens een zeer lage dosis, niet voelbare, electrische stroom gemeten.

Door de verschillen in geleiding tussen vetweefsel, spierweefsel en vocht, kan men een idee krijgen van de vet- en spiermassa in het lichaam.

Laatst aangepast: 18 november 2021