Hypoparathyroidie (te traag werkende bijschildklieren)

De bijschildklieren zijn organen die tegen de achterzijde van de schildklier aanliggen. Meestal zijn er vier bijschildkliertjes, die de calciumhuishouding in het bloed regelen.

Als de bijschildklieren te traag werken en te weinig parathyroïdhormoon aanmaken, daalt het calciumgehalte in het bloed onder normaal en stijgt het fosfaatgehalte. We spreken dan van hypoparathyroidie.

Wat zijn de symptomen?

Vaak zijn er bij een milde hypoparathyroidie weinig symptomen en wordt de diagnose toevallig bij bloedonderzoek gesteld.

Mogelijke klachten zijn:

  • tintelingen rond de mond
  • krampen in handen en voeten

Deze klachten treden voornamelijk ’s nachts op of na inspanningen.

Wat zijn de oorzaken?

De meest voorkomende oorzaak is een halsoperatie waarbij de bijschildklieren zijn weggenomen of waarna ze minder actief zijn.

Hoe wordt hypoparathyroïdie vastgesteld?

Bij vermoeden van hypoparathyroïdie voeren we bloedonderzoek uit. Lees hier meer over de onderzoeken die bij problemen aan de bijschildklieren gebeuren.

Hoe wordt hypoparathyroïdie behandeld?

De behandeling bestaat uit de toediening van een actief vitamine D metaboliet en calcium.

Laatst aangepast: 04 juli 2023