Hypereosinofilie

Wat is hypereosinofilie?

Hypereosinofilie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van minstens 1.500 eosinofiele granulocyten per microliter bloed.

Oorzaken 

De meest voorkomende oorzaken van hypereosinofilie zijn parasitaire infecties en allergieën. Andere minder frequente oorzaken zijn een eosinofiele leukemie en het idiopathisch hypereosinofiel syndroom. Dit geldt in het bijzonder voor een onverklaarde, persisterende hypereosinofilie.

Symptomen

Orgaanaantasting (longen, lever, hart) kan optreden onafhankelijk van de onderliggende oorsprong van de hypereosinofilie. 

Diagnose en behandeling

Gezien de potentiële complicaties van hypereosinofilie en de specifieke behandeling is  correcte en vaak gespecialiseerde diagnostiek essentieel.

Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 05 maart 2018 - 15:03
Auteur(s): Team