Hypereosinofilie

Wat is hypereosinofilie?

Hypereosinofilie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een verhoogd aantal (minstens 1.500) eosinofielen. 

Eosinofielen

Eosinofielen zijn een type witte bloedcellen die deel uitmaken van ons afweersysteem en vooral betrokken zijn in de verdediging tegen parasieten. Bij patiënten met hypereosinofilie is het aantal van dit type witte bloedcellen gestegen. Het gaat om een ongecontroleerde toename waardoor er meer eosinofielen worden aangemaakt dan nodig. Eosinofielen vestigen zich in bepaalde organen en veroorzaken weefselschade.

Vormen van hyperosinofilie

Er zijn twee vormen van hypereosinofilie:

  • Bij primaire hypereosinofilie is er geen sprake van een onderliggende aandoening. 
  • Bij secundaire hypereosinofilie (meest voorkomende vorm) is er sprake van een onderliggende oorzaak. Het is belangrijk dat de onderliggende oorzaak gevonden wordt zodat ze behandeld kan worden. De meest frequentie oorzaken van secundaire hypereosinofilie zijn atopie (erfelijke aanleg om bepaalde allergieën te ontwikkelen) en parasietinfecties. 

Wat zijn de symptomen?

De symptomen zijn afhankelijk van welke organen aangetast zijn en in welke mate. De longen, lever, hart, hersenen zijn de organen die het vaakst zijn aangetast. In bloedvaten kan trombose optreden.

Hoe verlopen de diagnose en behandeling?

Gezien de mogelijkecomplicaties van hypereosinofilie en de specifieke behandeling is snelle, correcte en vaak gespecialiseerde diagnostiek essentieel. De diagnose van primaire hypereosinofilie wordt gesteld door een bloedonderzoek en beenmerganalyse. 

De behandelende arts bekijkt steeds samen met u welke behandeling het meest geschikt is voor uw situatie. Als het gaat om primaire hypereosinofilie, is de behandeling afhankelijk van het subtype. Mogelijke behandelingen zijn: cortisone, imatinib, immunosuppressiva of experimentele medicatie.

Klinische studies 

Op onze dienst lopen verschillende klinische studies naar hypereosinofilie. Als je in aanmerking komt voor een klinische studie, zal je behandelende arts vragen of je wilt deelnemen. Je behandelende arts zal je grondig inlichten over de klinische studie (doel, duurtijd, te doorlopen stappen…). Lees hier meer over klinische studies in het UZA.

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team immunologie