Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Hypereosinofilie

Wat is hypereosinofilie?

Hypereosinofilie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een verhoogd aantal (minstens 1.500) eosinofiele granulocyten per microliter bloed.

Wat zijn de oorzaken?

De meest voorkomende oorzaken van hypereosinofilie zijn parasitaire infecties en allergieën. Andere minder frequente, maar daarom niet minder belangrijke, oorzaken zijn een eosinofiele leukemie en het idiopathisch hypereosinofiel syndroom. Dit geldt in het bijzonder voor een onverklaarde, persisterende hypereosinofilie.

Wat zijn de symptomen?

Orgaanaantasting (longen, lever, hart) kan optreden onafhankelijk van de onderliggende oorsprong van de hypereosinofilie. 

Hoe verlopen de diagnose en behandeling?

Gezien de potentiële complicaties van hypereosinofilie en de specifieke behandeling is snelle, correcte en vaak gespecialiseerde diagnostiek essentieel.

Deze informatie werd laatst aangepast op vrijdag 15 Mei 2020 - 12:05
Auteur(s): Team