Hersenverlamming

Wat is hersenverlamming?

Hersenverlamming of cerebral palsy (CP) is de verzamelnaam voor aandoeningen waarbij het hersengedeelte dat de spieren controleert, beschadigd is. Hersenverlamming treedt op bij een ontwikkelingsstoornis of een hersenletsel: tijdens de zwangerschap, de bevalling of kort na de geboorte.

Wat zijn de gevolgen van hersenverlamming?

Hersenverlamming leidt tot stoornissen in de beweging of lichaamshouding: van nauwelijks merkbaar tot zeer opvallend.

Het kan gaan om:

 • spastische hersenverlamming
 • ongecontroleerde bewegingen (atheose en chorea)
 • grote veranderingen in de spiertonus (dystonie)

Hersenverlamming kan ook gepaard gaan met andere afwijkingen zoals gedragsstoornissen, voedingsproblemen of epilepsie.

Wanneer wordt hersenverlamming vastgesteld?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een vroege diagnose en een intensieve behandeling op jonge leeftijd heel wat complicaties voorkomt en heelkundige ingrepen vermijdt.

Wat doet het CePRA voor u en voor uw kind?

Het CePRA is een samenwerking tussen het UZA, het Paola-kinderziekenhuis en het Sint-Augustinusziekenhuis, 3 instellingen gespecialiseerd in de zorg voor kinderen en jongeren met hersenverlamming.

Hoe contacteert u het CePRA?

Meestal wordt u doorverwezen door de kinderarts of specialist. Maar u kunt ook zelf een eerste afspraak maken.

Wie zit in het CePRA-team?

Uw kind wordt opgevolgd en behandeld door een multidisciplinair CePRA-team. Het CePRA-team bestaat uit:

 • een kinderneuroloog
 • een neuroloog
 • een fysisch arts
 • een orthopedisch chirurg
 • een neurochirurg
 • een kinesist
 • een ergotherapeut
 • een logopedist
 • een diëtist
 • een maatschappelijk werker
 • een klinisch psycholoog-orthopedagoog

Wat is het ganglab?

In het ganglab (locatie DVC- St.-Jozef) wordt een gespecialiseerde analyse van de gang van uw kind uitgevoerd om de meest aangewezen behandeling te bepalen. Dit gebeurt onder meer met:

 • 3D-registratieapparatuur
 • videoanalyse
 • dynamische spieranalyse (EMG)
 • een voetscan

Hoe wordt hersenverlamming behandeld?

Er kan veel gedaan worden om de gevolgen van hersenverlamming tot een minimum te beperken.

Zodat CP-patiëntjes alle kans krijgen om hun mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten.

 • revalidatie: kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en verpleging
 • vroeg- en thuisbegeleiding
 • aangepast en geïntegreerd onderwijs (GON-begeleiding)
 • spalken, ondersteunende braces (orthesen) en gipsen
 • hulpmiddelen: zitschelp, staplank, loophulp, rolstoel, ligmatras ...
 • inspuitingen in de spieren of speekselklieren met botulinetoxine type A
 • medicatie: oraal of via een pompsysteem
 • neurochirurgische ingrepen
 • orthopedische ingrepen: operaties aan de spieren of pezen, correcties van botafwijkingen ...
Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 04 juni 2012 - 14:06
Auteur(s): Team