Hersentumor(en)

Wat is een hersentumor?

Een hersentumor is een aandoening waarbij bepaalde cellen zich in een abnormale hoeveelheid ophopen in de hersenen.

Hersentumoren komen niet vaak voor bij kinderen: 5 op 100.000 kinderen per jaar. In België zijn er jaarlijks 50 tot 100 nieuwe gevallen. Na leukemie is het de belangrijkste vorm van kanker bij kinderen.

Een hersentumor kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Goedaardige tumoren kunnen druk uitoefenen op het brein, kwaadaardige tumoren groeien meestal sneller. Sommige tumoren zaaien uit naar het ruggenmerg (dropmetastasen) of andere delen van de hersenen.

De meest voorkomende tumoren bij kinderen zijn astrocytomen, ependymomen, medulloblastomen, en craniofaryngeomen. Uitzaaiingen in de hersenen, afkomstig van tumoren elders in het lichaam, zijn er bij kinderen bijna nooit.

Symptomen

De klachten ontstaan vaak geleidelijk. En sommige klachten doen niet meteen aan een hersentumor denken: zo duurt het soms even voordat de diagnose gesteld wordt.

Mogelijke symptomen zijn:

 • hoofdpijn, vaak ’s nachts of ’s morgens.
 • misselijkheid en/of (ochtend)braken.
 • epileptische aanvallen.
 • uitval van bepaalde functies.
 • gedragsveranderingen.
 • stijve nek (torticollis).

Onderzoeken

 • Een MRI-scan van de hersenen is de beste manier om de hersentumor vast te stellen. Zo kan ook de aard en de ligging beoordeeld worden: om zeker te hebben is weefseldiagnose altijd noodzakelijk.

 • Een oogonderzoek (funduscopie) gebeurt om eventuele overdruk in de hersenen vast te stellen, dit geeft na verloop van tijd ook een druk op de oogzenuw. Als uw kind visuele klachten heeft, is dit soms het eerste onderzoek.

 • Een MRI-scan van het ruggenmerg wordt gemaakt als er een vermoeden is dat er uitzaaiingen naar het ruggenmerg en/of naar het hersenvocht zijn.

 • Een ruggenprik (ruggenpergpunctie) kan eventuele uitzaaiingen in het hersenvocht bevestigen of uitsluiten.

Behandelingen

 • De meestal tumoren worden eerst geopereerd. Dit gebeurt na bespreking met kinderoncoloog, kinderneuroloog en kinderradiotherapeut.
 • Chemotherapie en/of radiotherapie is soms nodig als nabehandeling.
 • In sommige gevallen kan de tumor niet veilig bereikt worden, dan wordt een andere behandeling gezocht.

Meer lezen over hersentumoren bij kinderen?

Op deze sites vindt u duidelijke en correcte Nederlandstalige info:

 

 

 

Laatst aangepast: 05 maart 2018
Auteur(s): Team kinderneurochirurgie