Hersenaandoeningen bij pasgeborenen

Om hersenaandoeningen in beeld te brengen bij pasgeborenen, voeren we een neonatale schedelechografie uit.

Welke hersenaandoeningen kunnen er voorkomen bij pasgeborenen?

  • Hemorrhagsiche hersenschade (door een hersenbloeding): deze aandoening komt regelmatig voor bij te vroeg geborenen. Meestal is geen onmiddellijke behandeling nodig.
  • Ischemische hersenschade (door zuurstoftekort).
  • Periventriculaire leukomalacie (PVL): bij vroeggeboorte en/of infecties kunnen beschadigingen ontstaan in de witte stof die direct gelegen is naast de ventrikels en waarbij vooral de motorische (bewegingen), optische (zicht) en akoestische (gehoor) banen geraakt worden.
  • Schade of een afwijkende ontwikkeling in de hersenrijpingsprocessen.

Hoe stellen we de diagnose bij hersenaandoeningen bij pasgeborenen?

  • Neonatale schedelechografie (CUS, cranial ultrasound): met een echografie via de natuurlijke opening in de schedel (fontanel) brengen we de hersenen in beeld om hersenschade bij prematuren op te sporen.
  • MR: aanvullende beeldvorming op basis van magnetische velden is soms nodig om de diagnose te verfijnen.
Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team neonatologie