Hartaandoeningen bij vrouwen

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in België. Ongeveer één op de drie vrouwen overlijdt eraan, in vergelijking met één op de tien aan borstkanker. Met de 'Vrouw en hart'-raadpleging wil het UZA hartkwalen bij vrouwen vroeger opsporen en behandelen.

Hartproblemen bij vrouwen blijven te vaak onder de radar

Hartproblemen bij vrouwen blijven te vaak onder de radar, omdat ze andere soorten hart- en vaataandoeningen ontwikkelen dan mannen, en deze ook anders ervaren. De symptomen bij vrouwen zijn vaak minder uitgesproken dan bij mannen. Mannen krijgen last van pijn op de borst, vrouwen ervaren eerder:

 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Kortademigheid
 • Duizeligheid

"Vrouw en hart"-raadpleging

Net omdat bij vrouwen unieke en andere risicofactoren en symptomen een rol spelen, is specifieke vrouwgerichte hartverzorging nodig. Daarom richtte het UZA de 'Vrouw en hart'-raadpleging op.

Het 'Vrouw en Hart'-initiatief van het UZA is een samen­werking tussen cardiologie en onder meer gynaecologie, een uniek concept in België.

Gespecialiseerde zorgverlening aan vrouwen met een hoger risicoprofiel

Op de “Vrouw en hart”-raadpleging wordt geslachtsspecifieke cardio­vasculaire zorg aangeboden aan vrouwen met een hoger risicoprofiel om hart- en vaataandoeningen te ontwikkelen. Dit steeds na verwijzing door een arts. Het gaat om volgende groepen vrouwen:

(Peri-)menopausale vrouwen met:

 • Familiegeschiedenis van vroegtijdige hartaanval, hartoperaties, stentplaatsing of plotse dood
 • Risicofactoren zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, overgewicht, al gekende bloedvatproblemen en roken
 • Klachten van hartkloppingen, pijn op de borst, kortademigheid of vermoeidheid bij inspanning

Vrouwen met:

 • Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) (lees ook meer via https://preeclampsie.eu/)
 • Zwangerschapsdiabetes
 • Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap
 • Migraine in de jeugd
 • Vroeggeboorte van kinderen en laag geboortegewicht
 • Voortijdige menopauze
 • Voortijdige (<10j) of laattijdige (>16j) menstruatie
 • Meerdere miskramen of onvruchtbaarheid
 • Hartfalen in periode rond zwangerschap en bevalling
 • Polycystisch ovariumsyndroom
 • Metabool syndroom
 • Voorgeschiedenis van chemo- en radiotherapie bij kanker
 • Aangeboren hartaandoening en zwangerschapswens

Risicobeoordeling en diagnose

Aan de hand van specifieke vragen, een lichamelijke check-up en verdere gerichte onderzoeken bepalen we uw risico (risicobeoordeling) met als doel:

 • Hartschade in een vroeg stadium vast te stellen
 • Risicofactoren voor hart- en vaatziekten en voorkamerfibrillatie te verminderen
 • Toekomstige gezondheidsproblemen voor vrouwen met bestaande hart- of vaatziekten te voorkomen
 • Hartproblemen te evalueren, behandelen en monitoren
 • Vrouwspecifieke risicofactoren te onderzoeken en bij te stellen
 • Vrouwen te informeren en leren over hart- en vaatziekten

Behandeling

Als er bij de risicobeoordeling inderdaad een probleem blijkt te zijn, stellen we een behandeling voor. Hiervoor werken we samen met de verschillende deelspecialismen van cardiologie, zoals de hartfalen- of ritmeraadpleging, maar ook met diëtisten en inspanningsfysiologen zodat u voedings- en trainingsadvies op maat krijgt. Door samenwerking tussen de verschillende disciplines trachten we uw risicofactoren optimaal onder controle te krijgen. De behandeling kan medicatie zijn, bijvoorbeeld tegen een hoge bloeddruk, maar net zo goed een aanpassing van de levensgewoonten. Soms is een ingreep nodig, zoals de plaatsing van een stent.

Meer informatie?

Lees de brochure van de vrouw- en hartkliniek

Contact

Dienst cardiologie, route 144
Prof. dr. Van Craenenbroeck
Prof. dr. Van Berendoncks

Dienst gynaecologie, route 29
Prof. dr. Yves Jacquemyn
Dr. Dominique Mannaerts

Voor een afspraak neemt u contact op met het secretariaat cardiologie via volgend nummer: 03 821 35 38.

Laatst aangepast: 18 Mei 2022
Auteur(s): Team cardiologie