Geneesmiddelenallergie

Bij geneesmiddelenallergie reageert het afweersysteem van uw kind op bepaalde stoffen in medicijnen. Een geneesmiddelenallergie komt niet vaak voor, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn.

Oorzaken van geneesmiddelenallergie

Een slechte reactie op anesthesie of een overgevoeligheid voor penicilline zijn de bekendste allergievormen.

Symptomen van geneesmiddelenallergie

De symptomen na een allergische reactie op medicatie kunnen heel verschillend zijn. Van plotse astma, tot netelroos, artritis of diarree. Een veralgemeende shock is de meest ernstige reactie en kan fataal zijn.

Sommige geneesmiddelen lokken gelijkaardige reacties uit terwijl het eigenlijk gaat om pseudo-allergieën: uw kind is dan allergisch aan de kleurstoffen of bewaarmiddelen in de medicatie, maar niet aan het geneesmiddel zelf.

Onderzoek en diagnose bij het vermoeden van een geneesmiddelenallergie

We voeren eerst een gesprek over de exacte gebeurtenissen en klachten. In functie van dit gesprek voeren we de nodige testen uit:

  • De klassieke bloed- en huidtesten.
  • Gespecialiseerde (huid en/of laboratorium)testen en gecontroleerde uitlokkingstesten (provocaties) in een speciaal uitgerust dagziekenhuis om geneesmiddelen te identificeren die wel veilig zijn voor uw kind.

Behandeling van geneesmiddelenallergie

Het vermijden van het geneesmiddel dat de allergische reactie uitlokt.

Laatst aangepast: 16 augustus 2019
Auteur(s): Team allergie kinderen