Geneesmiddelenallergie

Mensen reageren niet vaak allergisch op medicatie, maar de gevolgen kunnen wel ernstig zijn. Nevenwerkingen op medicijnen of intoxicatie zijn geen allergische reacties, omdat ze niet veroorzaakt worden door het immuunsysteem. Toch is het belangrijk elke geneesmiddelenallergie correct te identificeren.

Oorzaken van geneesmiddelenallergie

Een slechte reactie op ontstekingsremmers, antibiotica of geneesmiddelen toegediend tijdens narcose zijn de meest voorkomende allergievormen. Ook ontsmettingsmiddelen en lokaal aangebrachte geneesmiddelen kunnen allergieën uitlokken.

Symptomen van geneesmiddelenallergie

De symptomen na een allergische reactie op medicatie kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld astma, netelroos of diarree. Een veralgemeende shock is de meest ernstige reactie en kan fataal zijn. Deze laatste wordt vooral gevreesd wanneer geneesmiddelen rechtstreeks in de bloedbaan ingespoten worden.

Onderzoeken van geneesmiddelenallergie

Het UZA heeft een bijzondere expertise in de geneesmiddelenallergie. Het verhaal van u als patiënt is de belangrijkste houvast voor de allergoloog. Daarnaast is er een bloedonderzoek en voert de arts een reeks huidtests (plakproef en/of priktest) uit.

Soms volstaat deze testen niet om uitsluitsel te bieden. Daarom gebruik de artsen al een paar jaar bijzondere laboratoriumonderzoekingen en uitlokkingstests om tot een correcte diagnose te komen. Deze uitlokkingstests moeten in het ziekenhuis gebeuren in een daarvoor speciaal opgericht daghospitaal. Hierbij is het de bedoeling om de allergie aan te tonen en eventueel te zoeken naar veilige alternatieven voor de toekomst.

Behandeling van geneesmiddelenallergie

Bij een geneesmiddelenallergie dient de patiënt de medicatie die een allergische reactie veroorzaakt, te vermijden.

Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 23 juli 2018 - 11:07
Auteur(s): Team