Gastric sleeve

Wat is de gastric sleeve?

Bij de gastric sleeve (restrictieve ingreep of maagverkleining) wordt de maag verkleind, waardoor u sneller een verzadigingsgevoel krijgt en minder zal eten. Omdat we een deel van de maag wegnemen, is dit een onomkeerbare ingreep.

Is een gastric sleeve de geschikte ingreep voor mij?

Of een gastric sleeve de geschikte ingreep is voor u, hangt af van uw voedingspatroon. Dit wordt onderzocht tijdens uw raadpleging bij de chirurgen en de diëtiste.

Een gastric sleeve is de geschikte ingreep als u:

  • grote hoeveelheden eet, zonder opvallend veel suiker- of vetrijke ingrediënten (tussendoortjes).

Een gastric sleeve is een minder geschikte ingreep als u:

  • Onregelmatig eet, een stresseter bent, of veel tussendoortjes eet. In dit geval is de gastric bypass een betere keuze.

Naast uw voedingspatroon kijkt de arts ook naar diabetes of andere ziektes, uw leeftijd en ook uw eigen voorkeur. Zo kunnen we een voorstel op maat formuleren.

Hoe bereid ik me voor op de ingreep?

Om een veilige operatie te garanderen, worden eerst enkele vooronderzoeken uitgevoerd.

Na deze onderzoeken komt u weer naar de dienst abdominale heelkunde en overlopen we de resultaten. Als alles gunstig blijkt voor een operatie, plannen we een operatiedatum. Uw arts overloopt samen met u wat u voor, tijdens en na de operatie kunt verwachten. 

Om uw doelgewicht te bereiken, is het ook belangrijk dat ook uw voedingspatroon wordt aangepakt voor de operatie. Hier vindt u voedingsadvies ter voorbereiding op de operatie.

Dit hele traject duurt een 2-tal maanden. 

Hoe verloopt de ingreep?

Opname

Meestal wordt u de dag van de ingreep zelf opgenomen. U meldt zich aan op de afdeling, waar de verpleegkundige u klaarmaakt en naar de operatiezaal brengt.

Ingreep

Een gastric sleeve gebeurt via een kijkoperatie en duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

  1. Met een speciaal instrument (stapler) wordt het grootste deel van de maag weggenomen, zodat enkel een smalle buismaag overblijft. Hierdoor zal sneller een verzadigingsgevoel optreden en zal u dus minder eten. 
  2. Na de ingreep ontwaakt u op de ontwaakzaal. Zeer obese patiënten of patiënten met zware ziektebeelden ontwaken op intensieve zorg.
  3. Nadien gaat u terug naar de afdeling waar u gemiddeld 3 tot 4 dagen zal verblijven. De verpleegkundigen en artsen komen regelmatig op controle.
  4. De dag na de ingreep wordt er bloed afgenomen en mag u water drinken. Als dit vlot verloopt, starten we de volgende dag met sapjes en gemalen voeding. De diëtiste komt langs en geeft voedingsadvies dat u de volgende 3 weken moet volgen. Lees hier meer over het voedingsadvies na een vermageringsingreep.
  5. Als alles vlot verloopt kan u na 3 tot 4 dagen het ziekenhuis verlaten. U krijgt een ontslagbrief voor de huisarts, de documenten voor de verzekering en een attest voor de werkgever. In principe bent u werkonbekwaam tot de eerste controle op 3 weken na de operatie.

Na de ingreep

Op deze pagina leest u meer over de nazorg, het herstel, de opvolging en resultaten na een vermageringsingreep. Ook mogelijke complicaties en de mogelijkheid tot een buikwandcorrectie komen aan bod.

Laatst aangepast: 05 juli 2023
Auteur(s): Team abdominale heelkunde