Gastric bypass

Wat is een gastric bypass?

De gastric bypass (restrictieve-malabsorptieve ingreep of maagverkleining met overbrugging) is wereldwijd de meest uitgevoerde ingreep bij obesitas. 

Bij een gastric bypass wordt de maag verkleind, en worden de twaalfvingerige darm en een deel van de dunne darm omgeleid (bypass). U zal minder eten (restrictie) omdat u sneller verzadigd bent, en bovendien zal uw eten minder goed opgenomen worden in uw lichaam (malapsorptie). De combinatie van minder eten en minder opname zorgt voor gewichtsverlies.

Na de ingreep treden er ook hormonale veranderingen op die een gunstig effect hebben op het suikermetabolisme, het hongergevoel onderdrukken en gewichtsverlies in de hand werken.

Een gastric bypass is omkeerbaar, hoewel dit niet de bedoeling is.

Is een gastric bypass de geschikte ingreep voor mij?

Of de gastric bypass de geschikte ingreep is voor u, hangt af van uw voedingspatroon. Dit wordt onderzocht tijdens uw raadpleging bij de chirurgen en de diëtist.

Een gastric bypass is de geschikte ingreep als u:

  • veel en voortdurend eet, of veel calorierijke tussendoortjes (met veel suiker of vet) neemt.

Een gastric bypass is niet de meeste geschikte ingreep als u:

  • veel eet, maar weinig tussendoortjes neemt. In dit geval is een gastric sleeve een betere keuze.

Naast uw voedingspatroon kijkt de arts ook naar diabetes of andere ziektes, uw leeftijd en ook uw eigen voorkeur. Zo kunnen we een voorstel op uw maat formuleren.

Hoe verloopt de voorbereiding op een gastric bypass?

Om een veilige vermageringsingreep te garanderen, worden eerst enkele vooronderzoeken uitgevoerd. Na deze onderzoeken komt u weer naar de dienst abdominale heelkunde en bespreken we de resultaten. Als alles gunstig blijkt voor een operatie, plannen we een operatiedatum. Uw arts overloopt samen met u wat u voor, tijdens en na de operatie kunt verwachten.

Om uw doelgewicht te bereiken, is het belangrijk dat ook uw voedingspatroon wordt aangepakt voor de operatie. Hier vindt u voedingsadvies ter voorbereiding op de operatie.

Dit hele traject duurt een 2-tal maanden. 

Hoe verloopt de ingreep?

Opname

Meestal wordt u de dag van de ingreep zelf opgenomen. U meldt zich aan op de afdeling, waar de verpleegkundige u klaarmaakt en naar de operatiezaal brengt.

Ingreep

Een gastric bypass gebeurt via een kijkoperatie en duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

  1. Met een speciaal instrument (stapler) wordt uw maag met nietjes verkleind, zodat u minder zal kunnen eten (restrictie) (zie figuur 2).
  2. Op deze kleine maag wordt een darmlis gemonteerd van ongeveer 100-120 cm lang (zie figuur 3). Zo komt de voeding pas 100 tot 120 cm verder in contact met de gal- en verteringssappen, waardoor u minder voedingsstoffen opneemt (malabsorptie).De combinatie van minder eten en minder opname zorgt voor gewichtsverlies.
  3. Na de ingreep ontwaakt u op de ontwaakzaal. Zeer obese patiënten of patiënten met zware ziektebeelden ontwaken op intensieve zorg.
  4. Nadien gaat u terug naar de afdeling waar u gemiddeld 3 tot 4 dagen zal verblijven. De verpleegkundigen en artsen komen regelmatig op controle.
  5. De dag na de ingreep wordt er bloed afgenomen en mag u water drinken. Als dit vlot verloopt, starten we de volgende dag met sapjes en gemalen voeding. De diëtiste komt langs en geeft voedingsadvies dat u de volgende 3 weken moet volgen.
  6. Als alles vlot verloopt kan u na 3 tot 4 dagen het ziekenhuis verlaten. U krijgt een ontslagbrief voor de huisarts, de documenten voor de verzekering en een attest voor de werkgever. In principe bent u werkonbekwaam tot de eerste controle op 3 weken na de operatie.

Na de ingreep

Op deze pagina leest u meer over de nazorg, het herstel, de opvolging en resultaten na een vermageringsingreep. Ook mogelijke complicaties en de mogelijkheid tot een buikwandcorrectie komen aan bod.

Laatst aangepast: 05 juli 2023
Auteur(s): Team abdominale heelkunde