Evenwichtsstoornissen

Evenwichtsstoornissen ('duizelig zijn') komen vaak voor en kunnen heel wat verschillende oorzaken hebben.

Het evenwichtssysteem

Ons evenwichtssysteem zorgt ervoor dat we stevig op onze voeten staan en niet duizelig worden als we bewegen. Het evenwichtscentrum in onze hersenen krijgt informatie vanuit drie bronnen:

  • de ogen: vertellen ons waar in de omgeving we ons bevinden
  • de spieren en gewrichten: de spanning in onze spieren en gewrichten vertelt ons hoe ons lichaam beweegt of in welke houding we staan
  • het evenwichtsorgaan in het linker- en rechterbinnenoor: neemt de bewegingen van ons hoofd waar en de stand ervan tegenover de zwaartekracht

De hersenen verwerken deze informatie en zorgen ervoor dat onze blik met behulp van compenserende oogbewegingen stabiel blijft.

Wanneer het evenwichtssysteem ontregeld is, kunnen er duizeligheids- en evenwichtsklachten ontstaan. 

Wat zijn de oorzaken? 

  • Bij ongeveer 30% van de patiënten met duizeligheidsklachten kan geen oorzaak worden gevonden. 
  • Bijna 15% van de patiënten lijdt aan Beningne Paroxysmale Positieduizeligheid (BPPD). 
  • Bij 25% zijn specifieke ooraandoeningen verantwoordelijk voor de evenwichtsstoornis (Bv. Ziekte van Meniere).

Wat zijn de symptomen? 

De meeste patiënten klagen over draaierigheid, een licht gevoel in het hoofd, het gevoel alsof de wereld om hen heen draait of dat zijzelf rondtollen. Dit onaangename gevoel kan gepaard gaan met allerlei andere klachten zoals angst, misselijkheid en braken.

Hoe worden evenwichtsstoornissen vastgesteld(diagnose) en behandeld? 

Van onderzoek tot behandeling

Onderzoeken

Er zijn een aantal verschillende onderzoeken om de oorzaak en de ernst van de evenwichtsstoornissen te bepalen.

Elektronystagmografie (ENG)

Een elektronystagmografie of ENG is een onderzoek waarbij de oogbewegingen worden geregistreerd en bestaat uit 4 delen:

  1. U kijkt naar lichtjes op een scherm en moet deze volgen met uw ogen.
  2. Uw oogreflex wordt onderzocht: daarom beweegt de stoel waarop u zit lichtjes heen en weer.
  3. Nu beweegt uw stoel op en neer terwijl u uw hoofd de hele tijd naar links of rechts gedraaid houdt.
  4. Terwijl u ligt, ondergaat u een calorisch onderzoek: de arts spuit water in uw oren om na te gaan hoe het evenwichtsorgaan werkt.

VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potential)

Dit onderzoek meet de spierspanning, omdat die een invloed heeft op de werking van het evenwichtsorgaan. De arts brengt elektroden aan op de nekspier, het borstbeen en het voorhoofd. U spant uw nekspieren op door uw hoofd te draaien naar een scherm.

ECOG (Elektrocochleografie)

Als de arts overdruk in uw binnenoor vermoedt, neemt hij een ECOG af. Daarvoor plaats hij achter en in het oor een elektrode. Tijdens de test hoort u heel de tijd tikkende geluidjes: u hoeft hier niet op te reageren. De elektroden meten de reactie automatisch op.

Behandeling

Sommige evenwichtsstoornissen kunnen goed behandeld worden met medicijnen. Voor andere vormen kan kinesitherapie een oplossing bieden.

Aurea

Aurea (Antwerps Universitair Researchcentrum voor Evenwicht en Aerospace) onderzoekt en behandelt het menselijk evenwicht in al zijn verschillende aspecten. Het is het evenwichtslaboratorium van het UZA, gespecialiseerd in evenwichtsstoornissen, draaiduizeligheid en desoriëntatie.

Laatst aangepast: 18 september 2023