Ergo-sestamibi test

Tijdens een ergo-sestamibi test bekijken we de doorbloeding van uw hartspier terwijl u een inspanning levert. Het resultaat wordt vergeleken met de doorbloeding van uw hartspier in rust. Als de doorbloeding bij inspanning verstoord werd, kan dat op een vernauwing in de kransslagaders wijzen.

Nadat u een inspanning hebt geleverd, wordt een scan van uw hart genomen. De scans gebeuren met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve speurstof (99mTc-MIBI). Deze stof is niet schadelijk en veroorzaakt geen allergische reacties. Zo’n radioactief hartonderzoek wordt ook wel ‘hartspierscintigrafie’ genoemd.

Hoe bereid ik mij voor? 

  • U moet minstens zes uur voor het onderzoek nuchter zijn
  • U mag wel uw medicatie innemen en water drinken, tenzij uw behandelende arts anders beslist
  • Als u aan suikerziekte lijdt, moet u dat zeker melden omdat hiervoor bepaalde richtlijnen gelden
  • Bij zwangerschap (of vermoeden van) en borstvoeding mag het onderzoek niet uitgevoerd worden.

Hoe verloopt het onderzoek? 

Er worden twee scans van het hart genomen op twee verschillende dagen:

  • Dag 1: een eerste scan voor de doorbloeding van het hart tijdens een inspanning
  • Dag 2: een tweede scan voor de doorbloeding in rust

Dag 1: inspanningstest

Fietstest

De fietsproef gebeurt op de dienst cardiologie. De verpleegkundige plaatst een infuus en brengt zuigelektroden op uw borst en rug aan. Vervolgens moet u op een hometrainer fietsen. Uw bloeddruk wordt regelmatig gemeten en er wordt een hartfilmpje (ECG) tijdens de inspanning gemaakt. Op het moment dat u zich maximaal inspant, krijgt u een kleine hoeveelheid speurstof toegediend via het infuus. Dat is nodig voor de scan. Het is van belang om u zo hard mogelijk in te spannen.

Scan (hartscintigrafie)

De scan of ‘hartscintigrafie’ vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde, ongeveer één uur na de inspuiting van de speurstof. Twintig minuten voordien krijgt u chocolademelk (vetrijk) om de speurstof in de nuchtere galblaas te verwijderen. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met een gamma-camera boven u. Dit apparaat heeft de vorm van een boog en vangt de straling van de toegediende radioactieve stof op. Zo ontstaat een beeld van uw hart. Het is van belang dat u rustig en stil blijft liggen. De opnames duren ongeveer vijftien minuten.

Dag 2: rusttest

De scan in rust gebeurt op een andere dag dan de inspanningstest (meestal de eerstvolgende werkdag). Hiervoor moet u zich nuchter aanmelden op de dienst nucleaire geneeskunde. De speurstof wordt nu toegediend terwijl uw hart in rust is. U gaat opnieuw onder de scanner.

Wat na het onderzoek?

  • U mag gewoon eten en drinken.
  • Ook na het onderzoek is het belangrijk om extra te drinken.
  • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar, gedurende 24u na toediening van de tracer (vb. samen televisie kijken met het kind op de schoot).

Wanneer krijg ik de resultaten? 

Het onderzoeksresultaat is niet meteen bekend. Het verslag van de hartscintigrafie wordt gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. 

Laatst aangepast: 03 januari 2022
Auteur(s): Team cardiologie