Epifysiolyse van de heup

Wat is epifysiolyse van de heup?

Bij epifysiolyse van de heup glijdt de heupkop af. Deze aandoening komt vooral voor bij jonge tieners, en bijna al deze patiënten hebben een duidelijk overgewicht. Een te ver afglijden van de heupkop betekent een belangrijke en blijvende beschadiging van dit gewricht, met vroegtijdige artrose tot gevolg.

Hoe wordt epifysiolyse van de heup behandeld?

Epifysiolyse kan alleen met een operatie behandeld worden. De heupkop wordt gefixeerd, en de operatie vergt een korte opname in het ziekenhuis.

Na de ingreep moet uw kind 6 weken met krukken stappen en mag hij of zij niet steunen op de heup. De heup mag wel bewogen worden.

Kinderen met een epifysiolyse van de heup worden opgevolgd tot ze volgroeid zijn. Ook de andere heup zal mee opgevolgd worden, omdat die ook het risico loopt af te glijden door het overgewicht.

Laatst aangepast: 05 juni 2012
Auteur(s): Team orthopedie kinderen