Endovasculaire ingrepen

Bij een endovasculaire behandeling wordt een ader of slagader niet vrijgelegd, maar behandelt de chirurg het probleem van het bloedvat door de ader of slagader aan te prikken. Hij brengt materiaal in het bloedvat in om het probleem op te lossen. 

Om het bloedvat, de weg naar het probleem en het probleem zelf in beeld te brengen maken we gebruik van echografie, of radioscopie met contrastvloeistof. In dit geval gebeurt de behandeling in een speciale kamer (angiografiekamer) en draagt de chirurg een loden mantel, een loodbril en een schildklierbeschermer.

Wat er zoal kan gebeuren via deze techniek, staat hieronder opgesomd. Voor details verwijzen we naar de brochures of het deel behandelingen.

Behandeling van vernauwingen in de slagaders met ballondilatatie en/of stents

Om een vernauwing in de slagader te verwijden, kan de chirurg een metalen spiraaltje of buisje in de slagader plaatsen (stent) of een ballonnetje opschuiven in de slagader en opblazen (ballondilatatie).

ballondilatatieBallondilatatie

De dienst vaatheelkunde behandelt alle slagaders, met uitzondering van de kransslagaders (coronairen) (zie de dienst cardiochirugie) en de slagaders in de hersenen (intracraniele slagaders) (zie de dienst neurochirurgie).

De dienst vaatheelkunde behandelt dus:

  • de halsslagaders (carotis/vertebralis)
  • de nierslagader
  • de armslagader (subclavia en zijtakken)
  • de borst- en buikslagader (aorta thoracalis descendens en de aorta abdominalis)
  • de darmslagaders (viscerale takken)
  • de bekkenslagaders (iliaca)
  • de slagaders van de benen (femoraal; poplitea, onderbeen)

Door actief deel te nemen aan klinische studies kan de dienst vaatheelkunde gebruik maken van de nieuwste materialen die op dat moment nog niet beschikbaar zijn op de markt. Voorbeelden hiervan in het verleden waren drug-eluting stents, bioresorbeerbare stents ...

Behandeling van uitzetting van de grote slagaders (aneurysma) met gecoverde stents (endoprothese)

Om te voorkomen dat een sterk verwijde slagader (aneurysma) zou knappen, gebruikt de chirurg een beklede stent. Dit wordt gecoverde stent of endoprothese genoemd.

Dit kan toegepast worden in het dalende deel van de grote slagader (aorta descendens) (TEVAR), buikslagader (aorta abdominalis)en bekkenslagaders (arteria iliaca) (EVAR)Het UZA heeft een nationale erkenning voor de plaatsing van deze prothesen. Deze endoprothesen worden geplaatst via percutane weg (zonder insnijding) onder plaatselijke of algemene verdoving. Sinds 2012 heeft de dienst ook een erkenning voor het plaatsen van gefenestreerde endoprothesen (FEVAR).

 

Een gefenestreerde endoprothese wordt geplaatst als er te weinig plaats is onder de nierslagaders voor de prothese om zich te verankeren. In dit geval begint de prothese hoger en zijn er openingen in de prothese nodig om de doorbloeding van de nierslagaders of darmslagaders hogerop open te houden. In deze openingen komen dan aparte stents om de slagader open te houden.

Behandeling van de aders

Ook verstoppingen of vernauwingen van de aders (diep veneuze trombose) kan worden behandeld met een ballondilatatie en/of stent. Dit gebeurt vooral  in het bekken (iliofemoraal) en de holle ader (vena cava).

Plaatsing van cava filters

Een cava filter is een medisch apparaatje dat voorkomt dat bloedklonters in de longen belanden (longembolie).

cavafilterCavafilter

Laatst aangepast: 19 november 2021