Embolisatie van een meningeoom

Een meningeoom is een gezwel of tumor van het harde hersenvlies (dura) rond de hersenen of soms ook rond het ruggenmerg.

Als de plaats van het meningeoom het toelaat, kan het gezwel chirurgisch worden weggenomen. In bepaalde gevallen wordt dan vooraf een embolisatie van het meningeoom uitgevoerd om de bloedtoevoer naar het gezwel af te sluiten. Wanneer een operatie te risicovol is, kan ook overwogen worden om enkel een embolisatie uit te voeren.

Lees hieronder meer over de embolisatie van een meningeoom.

Wat is embolisatie van een meningeoom?

Bij de embolisatie van een meningeoom worden bloedvaten die rechtstreeks naar de tumor gaan of in de tumor zitten, afgesloten met speciale weefsellijm, heel kleine bolletjes (micropartikels) of microfragmentjes. Deze worden ingebracht via dunne katheters die vanuit de lies in de bloedbaan worden opgeschoven.

Hoe verloopt de embolisatie?

Voor, tijdens en na de embolisatie

Voor de embolisatie

Pre-operatieve consultatie en aanvullende onderzoeken

 • In een aantal gevallen krijg je voor je opname in het UZA een consultatie bij de anesthesist.
 • Aanvullende onderzoeken, zoals een elektrocardiogram (ECG), een bloedafname of een hart- of longonderzoek kunnen nodig zijn.

Opname

 • Je meldt je de avond voor de embolisatie aan in het UZA. Je hoeft dan nog niet nuchter te zijn.

Belangrijk:

 • Verwittig de arts of verpleegkundige als je zwanger bent of een allergie hebt (bijvoorbeeld voor contrastvloeistoffen). Als je allergisch bent aan contrastvloeistoffen, dan neem je de avond voor de ingreep een tablet Medrol® (methylprednisolone) 32 mg. Die kan je krijgen aan het onthaal van de afdeling radiologie (route 143).
   
 • Overleg het gebruik van medicatie met je arts. Vermeld het zeker als je bloedverdunners gebruikt.
   
 • Op de avond voor de ingreep mag je vanaf middernacht niets meer eten of drinken. (Je moet minimaal 6 uur voor de ingreep nuchter zijn.) De noodzakelijke medicatie mag je op de ochtend van de ingreep met een kleine hoeveelheid water innemen.

De embolisatie zelf

De ingreep duurt 1 a 2 uur. Afhankelijk van de inzichten van de behandeld arts kan de ingreep onder algemene narcose of soms via plaatselijke verdoving uitgevoerd worden. Indien de ingreep wakker gebeurd, zal de neuro-interventieradioloog je vertellen wat je kan verwachten tijdens het onderzoek en wanneer je je hoofd niet mag bewegen.

De neuro-interventieradioloog voert de ingreep uit in de angiografiekamer (kamer voor bloedvatonderzoek) op de dienst radiologie.

 • Je krijgt een infuus met verdoving en vaak wordt er een blaaskatheter ingebracht via de urineweg.
   
 • Nadat je volledig in slaap bent gebracht (of na de plaatselijke verdoving van de lies), schuift de neuro-interventieradioloog via de liesslagader een katheter (dun buisje) tot in de halsslagaders.
   
 • Via deze geleide katheter wordt een nog dunner slangetje (microkatheter) heel voorzichtig tot bij het gezwel opgeschoven.
   
 • De bloedvaatjes van het meningeoom worden stap voor stap heel voorzichtig afgesloten met micropartikels (heel kleine bolletjes) of microfragmentjes. Dit gebeurt onder constante röntgencontrole. Soms wordt een speciaal soort weefsellijm gebruikt om de bloedvaten dicht te maken.
   
 • Na de embolisatie verwijdert de neuro-interventieradioloog de katheters en sluit hij het gaatje in de liesslagader af met een speciale plug om een nabloeding te voorkomen.
   

Na de embolisatie

 • Je wordt wakker in de angiokamer of op de uitslaapkamer (recovery), waar we je toestand regelmatig controleren. Ook de prikplaats in de lies houden we goed in de gaten.
   
 • Soms is het nodig dat je nog even op de uitslaapkamer blijft of wordt overgebracht naar de afdeling medium care of intensieve zorgen. Als alles goed gaat en je voldoende wakker bent, kan je de terug naar de verpleegafdeling.
   
 • Meestal is bedrust tot de volgende ochtend aangewezen. Als je uit bed kan, verwijderen we de blaassonde en de infusen. Dan mag je ook weer normaal eten en drinken en kan je bezoek op de kamer ontvangen (mits overleg met de verpleging).
   
 • De prikplaats in de lies kan na de ingreep pijnlijk zijn. De kans is groot dat je ook hoofdpijn hebt. Die kunnen we bestrijden met medicatie. Soms kan er ook beperkte koorts opkomen. Als de bloedvaten afgesloten werden met weefsellijm kan uw adem achteraf tijdelijk een lijmgeur hebben. Dit is een normaal verschijnsel bij deze ingreep.
   
 • Volg deze richtlijnen om een nabloeding in de lies te voorkomen:
  - Blijf direct na het onderzoek minimaal 4 uur plat liggen en hou ook nadien bedrust aan.
  - Gebruik het been van de aangeprikte kant niet (plooi het been ook niet).
  - Gebruik zo weinig mogelijk je buikspieren (hoest of nies niet overdreven, stel een toiletbezoek uit of ga niet rechtop in bed zitten).
   
 • Een opname met één overnachting volstaat meestal voor deze ingreep.

 

Wat na ontslag uit het UZA?

 • Je rekent best op een herstelperiode van 1 tot 2 weken.
   
 • Je arts bespreekt met jou wat wel of niet kan qua werk en hobby’s. Wees de eerste drie dagen na de ingreep voorzichtig met tillen en sportbeoefening. Zelf autorijden de dag na de ingreep is in principe niet toegestaan.
   
 • Je krijgt voorschriften voor medicatie.
   
 • Je krijgt een afspraak voor een controle op de neurovasculaire raadpleging, ongeveer 3 tot 6 weken na de behandeling. Je artsen bekijken multidisciplinair welke aanvullende behandelingen en radiologische opvolging eventueel nodig zijn.
   
 • Om te controleren of het meningeoom goed is afgesloten, volgt er 3 tot 6 maanden na de behandeling meestal een cerebrale angiografie.
   

Meestal word je kort na de embolisatie (volgende dag(en) of week) geopereerd aan het meningeoom door de neurochirurg.

Wat zijn de mogelijke complicaties en risico’s?

Vóór de behandeling bespreken je artsen de specifieke risico’s en de eventuele gevolgen met jou. Voor de meeste complicaties zijn er behandelingen mogelijk.

Onderstaande complicaties zijn het meest ingrijpen

 • Allergische reacties door het gebruik van contrastmiddelen en/of medicatie (heel zelden)
   
 • Schadelijke effecten op de nieren (heel zelden, vooral bij mensen met een minder goede nierfunctie)
   
 • Nabloeding in de lies: blauwe plek en zwelling die binnen enkele weken vanzelf verdwijnt.
   
 • Soms kunnen ernstige complicaties ontstaan doordat de lijm onbedoeld in normale bloedvaten terechtkomt of door een bloeding uit de DAVF zelf. Soms is daarvoor een spoedoperatie nodig.

Neem contact met ons op bij onderstaande klachten

Neem direct contact met ons op als je in de eerste dagen tot weken na de behandeling last hebt van:

 • plotse hoofdpijn
 • toenemende sufheid
 • verlamming of ander functie-uitval
 • nabloeding in de lies
   

Binnen de kantooruren: + 32 (0) 3 821 33 28
Buiten de kantooruren: + 32 (0) 3 821 30 00 en vraag naar de neurochirurg van wacht.
 

Laatst aangepast: 19 november 2021