Embolisatie van een DAVF (Durale ArterioVeneuze Fistel)

Een durale arterioveneuze fistel (DAVF) is een misvorming van bloedvaten in het harde hersenvlies met klachten als oorsuizen, gevoelstoornissen enz. als gevolg. Dat is een soort AVM, maar zonder het vaatkluwen. De behandeling bestaat meestal uit embolisatie. Vaak is dan een opname van minstens 2 à 3 dagen (soms langer) nodig. De embolisatie gebeurt in het hoofd of in de wervelkolom met lijm, coils en/of partikels. Lees meer over een DAVF. 

Wij geven u graag richtlijnen en adviezen om sneller te herstellen.

Waarom wordt de behandeling uitgevoerd?

Een durale arterioveneuze fistel (DAVF) in het hoofd of in het wervelkanaal is een misvorming van het bloedvatstelsel in het harde hersenvlies (de dura), waarbij er een abnormale kortsluiting (vaatmisvorming of malformatie) is ontstaan tussen één of meer slagaders (arteries) en één of enkele aders (venen). Kenmerkend is een directe verbinding tussen de betrokken slagader en de ader. Om de DAVF af te sluiten, kunnen lijm, coils (spiralen) of partikels gebruikt worden. Soms is een operatie of bestraling nodig. Ons team bespreekt met elke patiënt individueel de behandeling of combinatie van behandelingen met de minste risico’s en het beste resultaat.

Wat gebeurt er voor de behandeling?

Op de ochtend van de opname meldt u zich aan op het centrale onthaal van het ziekenhuis. Daarna wordt u doorverwezen naar de verpleegafdeling waar een verpleegkundige alle praktische zaken met u regelt.

Houd rekening met de volgende zaken:

  • Vertel de arts of verpleegkundige als u zwanger bent of allergisch bent (bijvoorbeeld contrastallergie).
  • Overleg het gebruik van medicatie met uw behandelende arts. Bespreek zeker het gebruik van antistollingsmiddelen. (bloedverdunners zoals Aspirine, Ascal, Asaflow, Plavix, Ticlid, Marevan, Sintrom, fraxiparine...).
  • Zorg dat u nuchter blijft vanaf middernacht op de dag voor het onderzoek. De noodzakelijke medicatie mag u ’s ochtends met een kleine hoeveelheid water innemen.

Als u allergisch bent voor contrast vloeistof, zult u een tablet Medrol 35mg moeten nemen de avond voor het onderzoek. Dat kunt u krijgen aan het onthaal van de afdeling Radiologie (route 143). 

Omdat het belangrijk is dat u perfect stil ligt, wordt u meestal volledig in slaap gebracht (algemene narcose) door de anesthesist. Om de narcose zo veilig mogelijk te laten gebeuren, is het mogelijk dat u een afspraak krijgt voor een consult bij de anesthesist in de periode voor de behandeling. Daarbij is het ook mogelijk dat u enkele aanvullende onderzoeken (zoals ECG, bloedname, hart of longonderzoek,…) moet ondergaan.

Vaak wordt naast een infuus ook een blaaskatheter ingebracht tijdens de narcose.

Indien u door één of andere reden niet in staat bent het onderzoek te laten doorgaan, neemt u best zo snel mogelijk contact op met de dienst radiologie. Dit kan via het telefoonnummer +32(0)3 821 38 03. U kunt dan eventueel ook een nieuwe afspraak maken.

Hoe verloopt de behandeling?

Het emboliseren van een DAVF wordt door gespecialiseerde interventionele neuroradiologen uitgevoerd op de angiokamer van de afdeling radiologie:

  • U wordt door de anesthesist volledig in slaap gebracht (soms ook zonder volledige narcose).
  • Een dun slangetje (geleide katheter) wordt tot in de halsslagaders gebracht.
  • Via deze geleide katheter wordt een nog dunner slangetje (microkatheter) zeer voorzichtig tot zeer dichtbij de DAVF geplaatst.
  • De DAVF wordt zeer voorzichtig stap voor stap afgesloten met Onyx-lijm (speciaal soort weefsellijm) onder continue röntgencontrole totdat de kortsluiting of een deel ervan is afgesloten. Soms worden ook coils (spiralen) of partikels (zeer kleine bolletjes) gebruikt om de aangedane bloedvaten dicht te maken.

Na de behandeling worden de katheters verwijderd en wordt het gaatje in de liesslagader afgesloten met een speciale plug (Angioseal®). Deze Angioseal® blijft achter in het lichaam, maar wordt vanzelf door het lichaam afgebroken in ongeveer 2 à 3 maanden. Tot dan moet de patiënt voorzichtig zijn bij het eventueel opnieuw aanprikken van deze lies.

Wat gebeurt er na de behandeling?

U wordt wakker in de angiokamer of op de uitslaapkamer (recovery of verkoeverkamer). Uw toestand wordt regelmatig gecontroleerd. Daarbij wordt ook de prikplaats in de lies bekeken. Als alles goed gaat en u voldoende wakker bent, wordt u terug gebracht naar de verpleegafdeling. Soms is het nodig dat u nog even op de recovery blijft of wordt overgebracht naar de medium care (MC) of intensieve zorgen (INZO).

Volg deze richtlijnen om een nabloeding te voorkomen:

  • Blijf direct na het onderzoek minimaal 4 uur plat op uw bed liggen.
  • Gebruik het been van de aangeprikte kant niet (ook niet plooien).
  • Voorkom het aanspannen van de buikspieren zoveel mogelijk (bijvoorbeeld niet overdreven hoesten of niezen, uitstellen toiletbezoek, niet rechtop in bed zitten, enz.).

Meestal is bedrust tot de volgende ochtend aangewezen.

In veel gevallen hebben patiënten last van hoofdpijn die bestreden kan worden met medicatie. Typisch bij DAVF -embolisatie is ook dat de lijm met een sterke geur na de procedure deels wordt uitgeademd.

Zelf autorijden de dag na het onderzoek is nog niet toegestaan. Wees de eerste 3 dagen na het onderzoek ook voorzichtig met heffen, tillen en sport.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u voorschriften voor medicatie en een afspraak voor een controleconsult op de neurovasculaire consultatie.

Pijn, ongemakken en risico’s

Van het onderzoek zelf zult u niets merken. Na afloop kan de prikplaats in de lies nog pijnlijk zijn. Uiteraard kunt u dat altijd melden aan de verpleegkundige of de dokter. In zeldzame gevallen zijn er vanwege het gebruik van contrastmiddelen en/of medicatie allergische reacties (roodheid, huidbobbels/zwelling, heesheid, benauwdheid, …) of schadelijke effecten op de nieren (vooral bij mensen met een al minder goede nierfunctie). Heel zelden kan er ook een nabloeding in de lies optreden.

Soms kunnen ernstige complicaties van de lijmbehandeling ontstaan doordat onbedoeld de lijm in normale bloedvaten terecht kan komen of door een bloeding uit de DAVF zelf. Soms is daarvoor een spoedoperatie nodig.

De specifieke risico´s van de behandeling en de eventuele gevolgen worden uiteraard met u besproken door de behandelende artsen voor de procedure.

Neem direct contact op met ons als u in de eerste dagen tot weken na de behandeling last hebt van plotse hoofdpijn, toenemende sufheid, verlamming of ander functie-uitval en een nabloeding in de lies. U kunt dan bellen naar het algemene nummer van het ziekenhuis +32(0)3 821 30 00 en vragen naar 1 van de artsen van ons team.

Bijkomende vragen

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de behandelende arts, gespecialiseerde verpleegkundige of radioloog via het algemene nummer van de afdeling radiologie van het UZA (+32(0)3 821 38 03).

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 14 augustus 2019 - 15:08
Auteur(s): Team