Embolisatie van een ArterioVeneuze Malformatie (AVM)

Een arterioveneuze malformatie (AVM) is een aangeboren misvorming van het bloedvatstelsel dat tot hersenbloeding, epilepsie, hoofdpijn, verlamming en spraakproblemen kan leiden. Een mogelijke behandeling is dat het hersen-AVM gelijmd wordt met een speciaal soort weefsellijm. (Onyx®, Squid® of Phil™. Meestal is dan een opname van minstens 2 à 3 dagen (soms langer) nodig. 

Wij geven u graag informatie over de behandeling en een aantal richtlijnen en adviezen om sneller te herstellen.


Behandeling AVM met Onyx lijm. 

Waarom wordt de behandeling uitgevoerd?

Een arterioveneuze malformatie (AVM) is een aangeboren misvorming van het bloedvatstelsel, waarbij er een abnormale kortsluiting (vaatmisvorming of malformatie) is ontstaan tussen slagaders (arteries) en aders (venen). Het gevolg is een wirwar van uitgezette bloedvaten (vaatkluwen) in de hersenen. Het emboliseren van een AVM met lijm is 1 van de mogelijke behandelingen. Ons team bespreekt met elke patiënt individueel de behandeling of combinatie van behandelingen met de minste risico’s en het beste resultaat. Lees meer over een AVM. 

Wat gebeurt er voor de behandeling?

Op de ochtend van de opname meldt u zich aan op het centrale onthaal van het ziekenhuis. Daarna wordt u doorverwezen naar de verpleegafdeling waar een verpleegkundige alle praktische zaken met u regelt.

Houd rekening met de volgende zaken:

  • Vertel de arts of verpleegkundige als u zwanger bent of allergisch bent (bijvoorbeeld contrastallergie).
  • Overleg het gebruik van medicatie met uw behandelende arts. Bespreek zeker het gebruik van antistollingsmiddelen. (bloedverdunners zoals Aspirine, Ascal, Asaflow, Plavix, Ticlid, Marevan, Sintrom, fraxiparine...).
  • Zorg dat u nuchter blijft vanaf middernacht op de dag voor het onderzoek. De noodzakelijke medicatie mag u ’s ochtends met een kleine hoeveelheid water innemen.

Als u allergisch bent, zult u een tablet Medrol 35mg moeten nemen de avond voor het onderzoek. Dat kunt u krijgen aan het onthaal van de afdeling Radiologie (route 143). 

Omdat het belangrijk is dat u perfect stil ligt, wordt u volledig in slaap gebracht (algemene narcose) door de anesthesist. In een aantal gevallen zult u daarvoor een afspraak krijgen voor een consult bij de anesthesist in de periode voor de behandeling. Daarbij is het ook mogelijk dat u enkele aanvullende onderzoeken (zoals ECG, bloedname, hart of longonderzoek,…) moet ondergaan.

Vaak wordt naast een infuus ook een blaaskatheter ingebracht tijdens de narcose.

Indien u door één of andere reden niet in staat bent het onderzoek te laten doorgaan, neemt u best zo snel mogelijk contact op met de dienst radiologie. Dit kan via het telefoonnummer +32(0)3 821 38 03. U kunt dan eventueel ook een nieuwe afspraak maken.

Hoe verloopt de behandeling?

Het emboliseren van een AVM wordt door gespecialiseerde interventionele neuroradiologen uitgevoerd op de angiokamer van de afdeling radiologie:

  • U wordt door de anesthesist volledig in slaap gebracht.
  • Een dun slangetje (geleide katheter) wordt tot in de halsslagaders gebracht.
  • Via deze geleide katheter wordt een nog dunner slangetje (microkatheter) zeer voorzichtig tot zeer dichtbij of bij voorkeur in het AVM geplaatst.
  • Het AVM wordt zeer voorzichtig stap voor stap gelijmd met een speciaal soort weefsellijm onder continue röntgencontrole totdat de kortsluiting of een deel ervan is afgesloten.

Na de behandeling worden de katheters verwijderd en wordt het gaatje in de liesslagader afgesloten met een speciale plug (Angioseal®). Deze Angioseal® blijft achter in het lichaam, maar wordt vanzelf door het lichaam afgebroken in ongeveer 2 à 3 maanden. Tot dan moet de patiënt voorzichtig zijn bij het eventueel opnieuw aanprikken van deze lies.

3D reconstructie AVM hersenen.

Wat gebeurt er na de behandeling?

U wordt wakker in de angiokamer of op de uitslaapkamer (recovery of verkoeverkamer). Uw toestand wordt regelmatig gecontroleerd, waarbij ook gekeken wordt naar de prikplaats in de lies. Als alles goed gaat en u voldoende wakker bent, wordt u terug gebracht naar de verpleegafdeling. Soms is het nodig dat u nog even op de recovery blijft of wordt overgebracht naar de medium care (MC) of intensieve zorgen (INZO).

Volg deze richtlijnen om een nabloeding te voorkomen:

  • Blijf direct na het onderzoek minimaal 4 uur plat op uw bed liggen.
  • Gebruik het been van de aangeprikte kant niet (ook niet plooien).
  • Voorkom het aanspannen van de buikspieren zoveel mogelijk (bijvoorbeeld niet overdreven hoesten of niezen, uitstellen toiletbezoek, niet rechtop in bed zitten...).

Meestal is bedrust tot de volgende ochtend aangewezen.

In veel gevallen hebben patiënten last van hoofdpijn die bestreden kan worden met medicatie. Typisch bij AVM-embolisatie is ook dat de lijm met een sterke geur na de procedure deels wordt uitgeademd.

Zelf autorijden de dag na het onderzoek is nog niet toegestaan. Wees de eerste 3 dagen na het onderzoek ook voorzichtig met heffen, tillen en sport.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u voorschriften voor medicatie en een afspraak voor een controleconsult op de neurovasculaire consultatie.

Pijn, ongemakken en risico’s

Van het onderzoek zelf zult u niets merken. Na afloop kan de prikplaats in de lies nog pijnlijk zijn. Uiteraard kunt u dat altijd melden aan de verpleegkundige of de dokter. In zeldzame gevallen zijn er vanwege het gebruik van contrastmiddelen en/of medicatie allergische reacties (roodheid, huidbobbels/zwelling, heesheid, benauwdheid, …) of schadelijke effecten op de nieren (vooral bij mensen met een al minder goede nierfunctie). Heel zelden kan er ook een nabloeding in de lies optreden.

Soms kunnen ernstige complicaties van de lijmbehandeling ontstaan doordat onbedoeld de lijm in normale bloedvaten terecht kan komen of door een bloeding uit het AVM zelf. Soms is daarvoor een spoedoperatie nodig.

De specifieke risico´s van de behandeling en de eventuele gevolgen worden uiteraard met u besproken door de behandelende artsen voor de procedure.

Neem direct contact met ons op als u in de eerste dagen tot weken na de behandeling last hebt van plotse hoofdpijn, toenemende sufheid, verlamming of ander functie-uitval en een nabloeding in de lies. U kunt dan bellen naar het algemene nummer van het ziekenhuis +32(0)3 821 30 00 en vragen naar 1 van de artsen van ons team.

Bijkomende vragen

Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de behandelende arts, gespecialiseerde verpleegkundige of radioloog via het algemene nummer van de afdeling radiologie van het UZA (+32(0)3 821 38 03).

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team