Echogeleide infiltraties

Echogeleide infiltraties zijn infiltraties waarbij een inspuiting wordt uitgevoerd onder echografische controle. De infiltratietechniek zorgt voor een absolute meerwaarde bij intrabursale (in de slijmbeurs) of peritendineuze (in- en rondom de spierpees) inspuitingen.

Waarom een echogeleide infiltratie?

Echogeleide infiltraties bieden de mogelijkheid om precieze infiltraties bijvoorbeeld ter hoogte van het sacro-iliacaal gewricht en de rug, heup-, hand- of voetgewrichten uit te voeren. Artsen weten beter waar de medicatie terechtkomt. Zo kunnen ze gerichter inspuiten en delicate structuren zoals bepaalde bloedvaten en zenuwen mijden.

Hoe bereidt u zich voor?

  • U mag de dag van de behandeling eten en drinken. U mag ook uw medicatie blijven innemen behalve indien u bloedverdunners slikt.
  • Indien u bloedverdunners slikt, dient u dat op voorhand te melden aan uw verwijzende of behandelende arts. De mogelijkheid bestaat dat u de medicatie een tijdlang niet mag innemen of moet vervangen door een ander geneesmiddel. Bij twijfel kunt u steeds contact opnemen met uw huisarts of de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie.
  • Op de dag van het onderzoek meldt u zich aan op de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie. De dokter komt u in de wachtzaal halen.  

Verloop van de behandeling

  • Gedurende de behandeling ligt u met uw buik of rug op de behandelingstafel, naargelang de locatie van de infiltratie. 
  • De juiste plaats van de infiltratie wordt opgezocht met behulp van echografie en op de huid aangeduid met een stift. De punctieplaats en echosonde worden ruim ontsmet. 
  • Na de ontsmetting plaatst de arts, opnieuw met behulp van echografie, de injectie ter hoogte van het aangedane gewricht. Dit kan, naast de prik, een tijdelijk drukgevoel geven. 
  • Het is zeer belangrijk dat u tijdens de procedure rustig en ontspannen blijft liggen.

Na de behandeling

  • U mag onmiddelijk terug naar huis.
  • U kan pijn op de plaats van de inspuiting ervaren, als gevolg van het prikken zelf. Dat gevoel verdwijnt na enkele dagen. Een bloeding, door het raken van een bloedvaatje, vormt geen probleem wanneer u geen bloedverdunners neemt of die tijdig hebt stopgezet.
  • Na de infiltratie dient u gedurende drie dagen, drie keer per dag ijs te leggen ter hoogte van de infiltratieplaats.
Laatst aangepast: 25 Mei 2018
Auteur(s): Team fysische geneeskunde