EBUS

Wat is een EBUS?

Een EBUS is een echografisch onderzoek van de luchtwegen. EBUS staat voor Endo Bronchial Ultra Sound.

De arts brengt in de luchtwegen een bronchoscoop (een kijkinstrument) in met daarop een echografietoestel. De longarts bekijkt de luchtwegen en neemt wat klierweefsel af voor onderzoek.

Het EBUS-onderzoek wordt bij zowel goedaardige als kwaadaardige afwijkingen uitgevoerd. Het helpt een diagnose te stellen of een juist stadium van een kwaadaardige ziekte te bepalen. Zo kunnen we een passende behandeling voorstellen.

Voor, tijdens en na

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet nuchter zijn voor het onderzoek.
   
  > onderzoek in de voormiddag: niet meer eten of drinken vanaf middernacht. In overleg met uw arts mag u uw ochtendmedicatie volledig of gedeeltelijk innemen met een klein slokje water.
  > onderzoek na de middag: licht ontbijt voor 7 uur ‘s ochtends: een kop thee en een beschuit.
   
 • Vertel het aan uw arts wanneer u:
   
  > zwanger bent
  > allergisch bent voor medicijnen, verdoving of latex
  > suikerziekte hebt
  > bloedverdunnende medicatie gebruikt
   
 • Breng uw medicatielijst mee.
   
 • Zorg dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen. U mag niet zelf autorijden tot 24 uur na het onderzoek.
   
 • Hebt u een kunstgebit, gelieve dit dan uit te nemen voor het onderzoek.
   

Het onderzoek zelf

 • De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte, geeft u een onderzoekshemd en plaatst een infuus in uw arm voor de toediening van medicatie. 
   
 • De verpleegkundige verdooft uw keel met een spray.
   
 • Tijdens het onderzoek volgen we uw hartritme en de zuurstofverzadiging in het bloed met een monitor. U krijgt extra zuurstof toegediend langs een neusbrilletje.
   
 • Vóór het inbrengen van de echo-bronchoscoop krijgt u een mondstukje (bitje) zodat u niet op de scoop kan bijten. Het beschermt uw tanden en de bronchoscoop.
   
 • De longarts brengt de EBUS-bronchoscoop voorzichtig in langs uw mond en keel tot in de luchtwegen. Via de echokop kijkt de arts doorheen de luchtpijpwand naar de klieren. Als deze goed in beeld zijn gebracht, prikt de arts de klieren aan met een dunne naald. Dit is niet pijnlijk. Het weefsel wordt opgestuurd voor onderzoek.
   

Het onderzoek, inclusief de voorbereiding, duurt ongeveer 60 minuten.

Wat voelt u van het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats onder een lichte verdoving (sedatie). U krijgt een ontspannend medicijn via een infuus waardoor u wat suf en slaperig wordt. Het onderzoek wordt hierdoor goed verdragen. Soms gaat het onderzoek door onder volledige verdoving. Dit wordt indien nodig door de arts besproken.

Het onderzoek is niet pijnlijk. De mond en de keel worden verdoofd met een spray om de kokhalsreflex en de hoestprikkel te onderdrukken. Ook het aanprikken van de klieren doet geen pijn. U kan tijdens het onderzoek gewoon ademhalen. Als het nodig is, zuigt de arts via de bronchoscoop slijm weg.

Na het onderzoek

De longarts vertelt u kort hoe het onderzoek is verlopen. De definitieve uitslag krijgt u van uw behandelend arts tijdens een vervolgafspraak.

Na het onderzoek wordt u in bed naar het daghospitaal (A3) gebracht voor verdere opvolging. U moet wachten tot de verdoving uitgewerkt is en mag 90 minuten niets eten of drinken om verslikking te voorkomen. Mogelijk bent u nog even suf en duizelig door de medicatie, maar dit vermindert stilaan. De zuurstoftoediening wordt afgebouwd.

Na het ontslag kan uw begeleider u naar huis brengen. Door de medicatie mag u deze dag niet zelf rijden. Ook 24 uur nadien mag u geen voertuig besturen.

Terug thuis

Doe het de rest van de dag rustig aan. Mogelijk hebt u wat koorts door het onderzoek. Als het hoger is dan 38.5 °C, kan u een koortswerend middel nemen, bijvoorbeeld paracetamol. De volgende dag moet de koorts verdwenen zijn.

Bij het hoesten kan er nog wat bloed in het slijm zitten. Dit komt door het onderzoek en zal de volgende dag over zijn. Bij grotere hoeveelheden bloed, bijvoorbeeld een zakdoekje vol, neemt u contact op met de verpleegkundige van de raadpleging longziekten (zie contactgegevens onderaan). 

Contact

 • Eenheid thoraxoncologie | Raadpleging longziekten/pneumologie: 03 821 46 74
   
Na de kantooruren kan u terecht op het algemene nummer van het ziekenhuis, tel. 03 821 30 00. De receptioniste verbindt u door met een bevoegde arts.
 
Laatst aangepast: 07 oktober 2021
Auteur(s): Team longkanker

Volg route 105 (oncologisch dagziekenhuis en consultaties)