Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis waarbij patiënten moeilijk verstaanbaar zijn.

Oorzaken van dysartrie

Oorzaken van dysartrie zijn een beroerte, een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals Myasthenia Gravis of een andere neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan dysartrie ontstaan.

Symptomen van dysartrie

De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk verstaanbaar zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, en eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan.

Onderzoeken van dysartrie

De ernst van de dysartrie wordt vooral bepaald door de impact op de spraakverstaanbaarheid.
Het onderzoek omvat een analyse van de mondfuncties , een spraakverstaanbaarheidsonderzoek en een analyse van de spraakkenmerken.

Behandeling van dysartrie

Dysartrie behandelen gebeurt vaak met logopedie. De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid. U leert optimaal gebruikmaken van uw mogelijkheden. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek (belangrijk bij het eten, drinken en het spreken), de uitspraak, de ademhaling en het stemgebruik behandeld. Als logopedie niet volstaat om aan een verstaanbaar spreekniveau te komen, zoekt de logopedist samen met u naar een geschikt communicatiemiddel, zoals een gebaren- of tekensysteem of een elektronisch hulpmiddel.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team