Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis waarbij patiënten moeilijk verstaanbaar zijn.

Wat zijn de oorzaken?

Oorzaken van dysartrie zijn:

Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan dysartrie ontstaan.

Wat zijn de symptomen?

Kenmerken dysartrie

Bij mensen met dysartrie is de communicatie gestoord, omdat ze moeilijk verstaanbaar zijn. Dit kan komen door:

  • een onduidelijke uitspraak
  • een te zachte en/of hese stem
  • eentonig of nasaal (door de neus) spreken
  • een combinatie van bovenstaande

Hoe wordt dysartrie behandeld?

Voor de behandeling en begeleiding van dysartrie kunt u in het UZA terecht in het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen, bij een gespecialiseerd team van NKO-artsen en logopedisten. De psychologe en maatschappelijk werker staan ook klaar om u, uw kind en/of uw familie op te vangen en te begeleiden.  

Van onderzoek naar behandeling op uw maat

Onderzoek naar ernst dysartrie

De ernst van de dysartrie wordt vooral bepaald door de impact op de spraakverstaanbaarheid. Het onderzoek omvat:

  • een analyse van de mondfuncties
  • een spraakverstaanbaarheidsonderzoek
  • een analyse van de spraakkenmerken

Logopedie

De behandeling van dysartrie bestaat vaak uit logopedie, die gericht is op het verbeteren van de verstaanbaarheid.

U leert optimaal gebruikmaken van uw mogelijkheden. Vanuit een juiste, symmetrische lichaamshouding worden mondmotoriek (belangrijk bij het eten, drinken en het spreken), de uitspraak, de ademhaling en het stemgebruik behandeld.

Communicatiehulpmiddelen

Als logopedie niet volstaat om aan een verstaanbaar spreekniveau te komen, zoekt de logopedist samen met u naar een geschikt communicatiemiddel, zoals een gebaren- of tekensysteem of een elektronisch hulpmiddel.

Contact

Neem contact op met het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen via 03 821 34 04.

Laatst aangepast: 25 november 2021